Anti-Money
Laundering

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na przedsiębiorców liczne obowiązki związane z monitorowaniem oraz analizą transakcji przeprowadzanych przez ich klientów. Obowiązek przestrzegania AML spoczywa na wielu podmiotach, zaliczanych do kategorii instytucji obowiązanych, do których od 31 lipca 2021 wlicza się przedsiębiorców, których działalność gospodarcza polega na świadczeniu usług w zakresie sporządzania deklaracji, prowadzenia ksiąg podatkowych, udzielania porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi. Upraszczając, biura rachunkowe są zobowiązane do wdrożenia i przestrzegania procedur AML.

AML – jak szybko i prawidłowo przygotować biuro rachunkowe na nowe wyzwania?

Zaproszenie na kongres biur rachunkowych; 26-27.10.2021

Zapewniamy pomoc w zakresie

Kompleksowych szkoleń AML w świetle nowego otoczenia regulacyjnego dla biur rachunkowych z uwzględnieniem:

 • zasad skutecznego monitoringu klienta
 • sposobów identyfikacji klienta (KYC) i jego beneficjenta rzeczywistego (UBO)
 • struktury własności i kontroli klienta
 • oceny ryzyka klienta
 • środków bezpieczeństwa finansowego i sposobów jego wykonywania
 • sposobów monitoringu transakcji
 • osób zajmujących eksponowane stanowiska (PEP)
 • szczególnych środków ograniczających
 • outsourcingu środków bezpieczeństwa, czyli korzystania z usług podmiotów trzecich
 • RODO w świetle zapisów AML
 • katalogu kar
 • zasad raportowania do GIIF
Szkolenia AML - Verificators
wewnętrzne procedury AML dla biur rachunkowych

Tworzenia wewnętrznych procedur instytucji obowiązanej:

 • zaprojektowanych i dostosowanych indywidualnie
 • uwzględniających wszystkie zmiany regulacyjne
 • uwzględniających wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń

Tworzenia pakietów wdrożeniowych 

 • kartoteki dla klienta
 • kart informacyjnych o klientach (KIK)
 • formularzy zgłoszeniowych do GIFF
 • kart narzędzi szacowania ryzyka
tworzenie pakietów wdrożeniowych AML
Weryfikacja klientów

Weryfikacji klientów rozumianej jako:

 • realizowanie procedury należytej staranności w zakresie ustawowych kompetencji
 • prowadzenie polityki „poznaj swojego klienta” (ang. KYC- Know Your Customer), z uwzględnieniem identyfikacji klienta i jego reprezentantów i osób z klientem powiązanych, a także ustalenia struktury własności i kontroli
 • ocena stosunków gospodarczych
 • ocena i klasyfikacja w odpowiedniej kategorii ryzyka
 • informacje dotyczące profilu klienta (rodzaju prowadzonej działalności, obszaru geograficznego klienta i jego kontrahentów, przeznaczenia rachunków, obrotów finansowych, obecności na listach sankcyjnych bezwzględnie obowiązujących i listach ostrzeżeń względnie obowiązujących

Sprawdź, czy możemy Ci pomóc

Masz pytania? Zadzwoń do nas.

+48 22 213 95 53

Wyślij wiadomość, na pewno odpowiemy.