Jakie informacje znajdują się w Księgach Wieczystych?

wywiadownia gospodarcza - Verificators

Przed podjęciem decyzji związanych z nieruchomością na terenie Polski warto przeanalizować zawartość jej księgi wieczystej. Oprócz szeregu informacji, które pomogą ustalić czy z danym lokalem nie wiążą się dodatkowe obowiązki znajdziemy tam również dane, które mogą nam pomóc w ustaleniu statusu osób powiązanych daną nieruchomością.

Chociaż w pierwszym kontakcie system może wydawać się nieprzystępny, zachęcamy do poświęcenia mu uwagi i czasu, gdyż umiejętność czytania ksiąg wieczystych może być kluczem dla wielu spraw i decyzji.

Dostęp to elektronicznych ksiąg jest możliwy przez system Elektroniczne Księgi Wieczyste

Czym są Księgi Wieczyste?

Księgi wieczyste to rejestr publiczny informacji o nieruchomościach i ich właścicielach. Dostęp do ksiąg wieczystych jest jawny, ale warunkiem jest posiadanie numeru księgi. Numer księgi wieczystej zbudowany jest z trzech elementów: kodu sądu rejonowego, właściwego numeru oraz cyfry kontrolnej

Z czego składa się Księga Wieczysta?

Elektroniczna księga wieczysta składa się z 5 części:

Okładka – „Oznaczenie księgi wieczystej” – zawiera głównie dane formalne takie jak oznaczenie sądu, w którym przechowywana jest papierowa wersja księgi czy informacje o dacie jej założenia. Tutaj jest również odnotowany typ nieruchomości

Dział I-O „Oznaczenie nieruchomości” – informację dotyczące nt. nieruchomości: powierzchnia, adres, nr identyfikacyjny, przynależności, piętro oraz pomieszczenia, oraz sposób korzystania. *Dane w tym dziale nie podlegają rękojmi oraz domniemaniu prawdziwości.

Dział I-SP „Spis praw związanych z własnością” – Informacja o prawach przysługujących właścicielowi, np. informacja czy dana działka jest oddana w użytkowanie wieczyste lub czy są związane z nią służebności. W przypadku mieszkania w tym dziale podana będzie informacja o wielkości udziału w gruncie oraz częściach wspólnych budynku, w którym znajduje się nieruchomość.

Dział II „Własność” – informacja o aktualnym właścicielu (lub użytkowniku wieczystym) oraz podstawa jego własności. W księdze zupełnej, powinna znajdować się w dziale II historia wszystkich właścicieli nieruchomości. To w tej części znajdziemy szczegóły o tym czy właściciel nabył np. grunt jako darowiznę lub spadek oraz kiedy to nastąpiło.

Dział III „Prawa, roszczenia i ograniczenia” – w tym dziale zamieszczane są informację o obciążeniach ciążących na nieruchomości; są to zarówno standardowe wpisy o np. służebności gruntu jak i inne ważne wpisy np. o prawie dożywocia lub egzekucji komorniczej.

Dział IV „Hipoteka” – szczegóły o hipotece ciążącej na nieruchomości.

Treść aktualna i treść zupełna

W systemie Elektroniczne Księgi Wieczyste mamy dostęp do treści aktualnej księgi oraz do treści zupełnej. Chcąc dowiedzieć się jakie obecnie widnieją zapisy należy kierować się do treści aktualnej. Jest ona znacznie krótsza i czytelniejsza. Jednak przy ważnej analizie należy uwzględnić wersję zupełną, gdzie można znaleźć całą historię danej nieruchomości, tj. wszystkie wpisy od chwili założenia księgi wieczystej.

Niektóre dane w KW mogą być nieaktualne, dlatego informacje wzbudzające najwięcej wątpliwości ważące na decyzji wymagają dodatkowego sprawdzenia i weryfikacji.

Czym jest „Wzmianka”

Na początku każdego działu KW znajduje się rubryka ze Wzmiankami. Są to wpisy sygnalizujące, że treść księgi ulegnie zmianie. Informacje te ostrzegają o złożeniu niezałatwionego jeszcze wniosku o wpis, który po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu może zmienić treść księgi wieczystej.

 Jak dokładnie sprawdzić nieruchomość, firmę lub osobę?

W poszukiwaniu trudno dostępnych danych wraz z ich analizą wesprze Cię profesjonalna wywiadownia gospodarcza. Zespół Verificators pomoże Ci pozyskać sprawdzone informacje np. o potencjalnych partnerach biznesowych, inwestycji lub o konkurencji. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu!

Wywiadownia gospodarcza - Verificators - kontakt

- 29 września 2020 - Darmowa wywiadownia gospodarcza