Integrity Due Diligence

Włączenie organizacji zewnętrznych – w tym sprzedawców, dostawców, dystrybutorów i wykonawców – do sieci biznesowej wymaga starannego wyważenia szybkości i dbałości o szczegóły. Pewnie sam dobrze wiesz, że nie należy nawiązywać współpracy bez uprzedniego przeprowadzenia odpowiednich badań rynku i weryfikacji podmiotu.

Podejmując się samodzielnej weryfikacji, w pośpiechu możesz pominąć istotne czynniki lub informacje, ale poświęcając się drobiazgowemu sprawdzeniu możesz stracić cenny czas, tak ważny podczas negocjacji.

Dzięki dostępowi do specjalistycznych baz danych oraz silnej sieci agentów i prawników na całym świecie możemy zapewnić Ci precyzyjną pomoc, wsparcie i porady. Nasze raporty Due Diligence tworzone są na podstawie zarówno otwartych źródeł jak i baz danych o ograniczonym dostępie. Dążąc do najwyższego poziomu staranności świadczymy usługi z wykorzystaniem informacji ze źródeł osobowych (HUMINT) oraz w oparciu o działania detektywistyczne dopasowane do Twoich potrzeb i sytuacji.

Na czym polega usługa Due Diligence?

Podczas badania Due diligence nasi eksperci wykazują tzw. „red flags” tj. potencjalne ryzyko współpracy z danym podmiotem oraz jej kluczowymi osobami. Należą do nich np.:

 • nieetyczne, nietransparentne powiązania,
 • występowanie problemów natury prawnej,
 • problemy z terminowym regulowaniem należności,
 • doniesienia o korupcji, niegospodarności, konflikcie interesów, itp.
 • powiązania polityczne
 • niestabilna kondycja finansowa firmy,
 • doniesienia medialne przedstawiające firmę lub jej kluczowe osoby w złym świetle,
 • i wiele innych.

Potrzeba przeprowadzenia tego rodzaju badania może pojawić się zarówno podczas nawiązywania relacji biznesowych z nowym podmiotem, jak i przy weryfikacji dotychczasowych klientów, podwykonawców, kontrahentów, firm outsourcingowych, itp. Celem badania może być także wielopoziomowe sprawdzenie spółki będącej przedmiotem inwestycji lub uczestnikiem procedury przetargowej.

Na potrzeby sprawdzenia typu Integrity Due Diligence zespół Verificators identyfikuje dane biorąc pod uwagę 6 głównych kategorii:

 • Beneficjent rzeczywisty sprawdzanego podmiotu gospodarczego – dostarczmy informacje o tym kto ma bezpośredni kontakt z podmiotem, który może być Twoim następnym partnerem biznesowym; dzięki temu możesz mieć pewność, że właściciel postępuje etycznie i zgodnie z prawem
 • Analiza międzynarodowej i krajowej struktury korporacyjnej – pozyskujemy informacje czy i gdzie badana firma przenosi swoje środki finansowe lub czy nie jest zaangażowana w podejrzaną działalność; analiza ta zapewnia wgląd w powiązania wewnątrz struktury korporacyjnej
 • Nałożone na podmiot sankcje – to sprawdzenie pozwala ograniczyć ryzyko angażowania się w biznes z osobami związanymi z przestępczością zorganizowaną lub terroryzmem
 • Sprawdzenie osób zajmujących stanowiska polityczne – identyfikujemy możliwe powiązania właścicieli firm, kadry kierowniczej lub menedżerów z osobami, które są aktywnie zaangażowane w politykę
 • Analiza danych finansowych – wykazujemy sygnały ostrzegawcze wynikające ze sprawozdań finansowych sprawdzanej firmy
 • Ostrzeżenie regulacyjne i prawne – zważywszy na szybko zmieniające się prawo i regulacje weryfikujemy, czy pod tym względem dany podmiot nie będzie miał problemów z dostarczeniem Ci swoich produktów i usług

Wychodząc naprzeciw różnorodności przedsiębiorstw i ich potrzeb, dostarczamy usługi w ramach różnych typów Due Diligence, zawsze z dopasowaniem do profilu Klienta.

Korzyści z przeprowadzania Integrity Due Diligence:

W przypadku wszystkich rodzajów Due Diligence korzyści znacznie przewyższają koszty. Dzięki profesjonalnemu badaniu podmiotu z należytą starannością:

 • Uzyskasz informacje, które pomogą w podjęciu decyzji o rozpoczęciu lub rezygnacji z projektu
 • Zmniejszysz prawdopodobieństwo nieporozumień
 • Zredukujesz ryzyko strat finansowych
 • Ograniczysz szanse na nieprzyjemne zaskoczenie po fuzji lub przejęciu pormiotu
 • Uprościsz proces finalizacji transakcji
 • Zadbasz o bezpieczeństwo i reputację swoją i swoich inwestycji
 • Poznasz status i wypłacalność swoich klientów
 • Będziesz mógł określić realistyczny plan i oczekiwania wobec nowej współpracy
 • Utrzymasz zaagażowanie i bezpieczne relacje z pracownikami, dostawcami i klientami

Oszczędzaj czas na badaniach i podejmuj przemyślane decyzje biznesowe na podstawie sprawdzonych informacji.

Integrity Due Diligence - verificators

Sprawdź, czy możemy Ci pomóc

Masz pytania? Zadzwoń do nas.

+48 22 213 95 53

Wyślij wiadomość, na pewno odpowiemy.