Jak zweryfikować podmiot w Holandii (Królestwie Niderlandów)?

Jak zweryfikować podmiot

Weryfikacja kontrahentów jurysdykcji innych państw sama w sobie stanowi wyzwanie ze względu na transgraniczny charakter. Dodatkowym utrudnieniem jest przesunięcie w czasie, w jakim poszczególne kraje implementują przepisy kolejnych dyrektyw AML. Trzecią barierą jest zróżnicowanie rodzajów spółek operujących w danym państwie.

Dziś przyjrzymy się niderlandzkiemu prawu spółek, aby zrozumieć, na czym należy skoncentrować uwagę, aby należycie zweryfikować konkretne podmioty. Analiza musi także uwzględnić Antyle Holenderskie, czyli terytorium zamorskie Królestwa Niderlandów w Ameryce Środkowej. Antyle niegdyś atrakcyjne podatkowo dziś ustępują znacznie korzystniejszym rajom podatkowym jak np. Cypr.

Jakie informacje zawiera holenderski rejestr przedsiębiorstw KVK?

Holenderski Rejestr Przedsiębiorców jest własnością i jest utrzymywany przez Holenderską Izbę Handlową (Kamer van Koophandel), upoważnioną przez Rząd na mocy Ustawy o Rejestrze Przedsiębiorców. Rejestr zawiera przegląd wszelkich istotnych (prawnych) informacji o wszystkich podmiotach gospodarczych i osobach prawnych w Niderlandach.

Rejestr jest źródłem informacji o:

 • spółkach (prywatnych i publicznych: BV i NV),
 • przedsiębiorcach indywidualnych,
 • jednoosobowych działalnościach gospodarczych,
 • stowarzyszeniach,
 • fundacjach,
 • kościołach,
 •  biurach rządowych.

Ilość zarejestrowanych danych różni się w zależności od formy prawnej organizacji. Najważniejsze informacje obejmują:

 • imię i nazwisko,
 • inne nazwy handlowe,
 • formę prawną,
 • adres siedziby,
 • dyrektorów,
 • osoby posiadające pełnomocnictwo,
 • osoby zatrudnione,
 • szczegóły dotyczące ustanowienia,
 • dane kontaktowe,
 • wskazanie działalności (wg klasyfikacji NACE).

Zgodnie z prawem holenderskim informacje w Rejestrze są ważne (i wiążące dla osób trzecich), chyba że wskazano inaczej. Obowiązek rejestracji oraz aktualizacji spoczywa na samych spółkach. Wszystkie zmiany należy zarejestrować w ciągu tygodnia od ich wprowadzenia.

Jakość danych jest gwarantowana w taki sposób, aby użytkownik mógł na nich polegać. Właściciel podmiotu odpowiada za aktualność danych rejestrowych i jego obowiązkiem jest informować o wszelkich istotnych zmianach. W przypadku braku takiego powiadomienia zastosowanie mają informacje zawarte w ewidencji działalności gospodarczej. Jest to znane jako ochrona stron trzecich. Osoby trzecie działające w dobrej wierze powinny mieć możliwość polegania na zarejestrowanych danych.

Rejestracja w Rejestrze Handlowym nie stanowi części procesu zakładania spółki w Holandii. Brak rejestracji jest nielegalny, ale nie wyklucza to istnienia podmiotu i działania jako spółki.  Z prawnego punktu widzenia podmiot może istnieć w Holandii nawet bez rejestracji.

Niderlandzkie podmioty nieimitowane również mają obowiązek złożyć roczne konto w Rejestrze Biznesowym. Większość podmiotów jest zobligowana jedynie do przedstawienia bilansu, podczas gdy duże podmioty muszą złożyć dodatkowo bilans zysków i strat.

Niderlandzki rejestr przedsiębiorstw można przeszukiwać przy użyciu: nazwy handlowej, oficjalnego numeru Izby Handlowej, adresu lub obszaru kodu pocztowego.

Istnieje kilka rodzajów podmiotów prawnych (rechtsvormen), które przedsiębiorcy mogą wybrać podczas zakładania osoby prawnej w Niderlandach. Można dokonać rozróżnienia pomiędzy podmiotami posiadającymi osobowość prawną (met rechtspersoonlijkheid), a podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej (zonder rechtspersoonlijkheid).

Link do rejestru:  https://www.kvk.nl/

Po więcej informacji na temat spółek oraz innych podmiotów działających w Holandii (Księstwie Niderlandów)  zapraszamy do publikacji: „Kompendium wiedzy o holenderskich podmiotach.

- 31 marca 2022 - Kompendium wiedzy