Usługi dla prawników

Usługi detektywistyczne wraz z działaniami analitycznymi i wywiadem gospodarczym, często są niezbędnym narzędziem wspierającym codzienną pracę prawników. Verificators prowadzi wsparcie na każdym etapie, począwszy od pozyskania fotokopii akt KRS, przez obserwacje detektywistyczne po asystę i poszukiwanie dowodów.   Nasze wsparcie pomoże wygrać sprawę w sądzie, w tym także wznowić postępowanie umorzone lub zakończone negatywnym wyrokiem.

Raporty realizowane przez Verificators mogą być wykorzystywane jako materiał dowodowy w sprawie, jak również mogą służyć jako informacja budująca przewagę negocjacyjną dla strony.

Mamy za sobą doświadczenie zdobyte przez lata współpracy z kancelariami prawnymi. Znamy potrzeby rynku prawnego na usługi wspierające.

Przedstawiamy przykładowe możliwości Verificators dedykowane prawnikom, w  szczególności radcom prawnym, adwokatom, wewnętrznym departamentom prawnym w firmach jak również doradcom podatkowym,  rzecznikom patentowy lub osobom na stanowisku compliance officer:

·  Pozyskanie fotokopii akt KRS ze wszystkich sądów w Polsce.

·  Ustalenie adresu do korespondencji (doręczeń).

·  Poszukiwanie osób ukrywających się.

·  Wykrywanie zachowań nieetycznych i niezgodnych z prawem.

·  Ustalanie powiązań między osobami, firmami i innymi podmiotami.

·  Ujawnianie i udokumentowanie posiadanego majątku przez dłużnika.

·  Wsparcie pracy komornika, poszukiwanie nieewidencjonowanych środków majątku.

·  Analiza aktualnej sytuacji finansowej spółki oraz rzeczywistej skali prowadzonego biznesu.

·  Zbieranie dowodów pod kątem sprawy cywilnej lub karnej.

·  Obserwacje detektywistyczne.

·  Raporty o kontrahentach wspierające dochowanie należytej staranności pod kątem VAT.

·  Wykrywanie podsłuchów w kancelariach.

·  Raporty analityczne nt. przeciwnika procesowego (powiązania biznesowe/polityczne, opinie medialne/branżowe).

·  Poszukiwanie świadków zdarzeń.

·  Informatyka śledcza – odzyskiwanie usuniętych danych oraz analiza pod kątem sprawy, zabezpieczenie dowodów elektronicznych.

·  Weryfikacja informacji pozyskanych od sygnalistów / anonimowych donosów.

·  Działania śledcze wykazujące prawdziwy interes strony przeciwnej oraz ukrywane powiązania (np. nieznane fundacje, organizacje „prospołeczne”).

·  Wsparcie w postępowaniach przetargowych, zbieranie dowodów na nieuczciwą konkurencję, nieprawdziwe referencje lub zmowę cenową.

·  Przeprowadzanie rozmów wyjaśniających z pracownikami.

Powyższe działania to jedynie przykłady – wiele projektów realizowanych przez Verificators łączy cechy kilku powyższych punktów jako usługi „szyte na miarę” potrzeb Klienta.

Dodatkowo oferujemy nasze wsparcie również poza granicami PolskiZasięg działania

 

Sprawdź, czy możemy Ci pomóc

Masz pytania? Zadzwoń do nas.

+48 22 213 95 53

Wyślij wiadomość, na pewno odpowiemy.