Ochrona marki

Ochrona marki zapewnia właścicielowi marki wyłączne prawo do korzystania z niej oraz chroni przed nieuprawnionym wykorzystywaniem marki przez innych klientów

Czym jest ochrona marki?

Właściciele marek mogą korzystać z narzędzi ochrony, takich jak egzekwowanie swoich praw w przypadku naruszenia, jak również podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania naruszeniom, takich jak monitoring rynku i działań konkurencji.

Wywiad gospodarczy Warszawa

Co możemy dla Ciebie zrobić w ramach ochrony marki?

Wywiadownia gospodarcza może pomóc w ochronie marki na kilka sposobów: zakupy testowe, ustalenie sprzedawców i kanałów dystrybucji, monitoring marki i produktów

Zakupy testowe

Kupujemy produkt w celu sprawdzenia, czy jest on oryginalny i czy spełnia wymagania jakościowe określone przez właściciela marki. 

Ustalenie sprzedawców i kanałów dystrybucji

Identyfikujemy firmy lub osoby, które sprzedają produkty pod marką bez autoryzacji właściciela marki.

Monitoring marki i produktów

Monitorujemy rynek w celu identyfikacji przypadków naruszeń praw własności intelektualnej i ochrony marki.

Potrzebujesz pomocy w ramach ochrony marki?

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

Chcesz zapewnić sobie ochronę przed naruszeniami praw własności intelektualnej oraz wyróżnić się na rynku? Zapewniamy kompleksową ochronę marki, dzięki badaniu rynku i identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń, takich jak nielegalne kopiowanie znaków towarowych lub nieautoryzowane wykorzystanie wizerunku marki. Dzięki temu można podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony marki i uniknięcia szkód. Oto kilka przykładów sytuacji, w których możesz liczyć na pomoc Verificators:

Potrzebujesz pomocy w ramach ochrony marki?

Scroll to Top