Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy (z ang. business Intelligence) to działania polegające na poszukiwaniu, pozyskiwaniu i analizie informacji, które mogą być przydatne różnym podmiotom gospodarczym. W praktyce takie informacje wykorzystywane są w procesie podejmowania decyzji.

Czym jest wywiad gospodarczy?

Nasze działania mają na celu pozyskanie wartościowych i użytecznych dla Klienta danych. Opieramy się na niezbędnym w tym procesie doświadczeniu, odpowiednio wyselekcjonowanych źródłach oraz technologii. Istotną cechą wywiadu gospodarczego jest jego legalność, dlatego każde z działań jest gruntownie przemyślane. Zdobywanie, gromadzenie i przetwarzanie zebranego materiału odbywa się w zgodzie z powszechną etyką i prawem.

Wywiad gospodarczy Warszawa

Co możemy dla Ciebie zrobić w ramach wywiadu gospodarczego?

Dzięki wywiadowi gospodarczemu możemy dostarczyć Ci cennych informacji o rynku, konkurencji i trendach. Dzięki temu będziesz mógł podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe. Zaufaj nam i skorzystaj z naszej wiedzy, aby zwiększyć skuteczność swojej działalności!

Raport due diligance

Wspieramy w dochowaniu należytej staranności w procesie wyboru i weryfikacji partnerów biznesowych, kontrahentów i dostawców.

Weryfikacja kontrahenta

Weryfikujemy kondycję finansową i reputację potencjalnych kontrahentów, przyczyniając się do minimalizacji ryzyka związanego z nawiązaniem współpracy.

Analiza konkurencji

Planując kolejną inwestycję, czy wprowadzenie nowego produktu na rynek, dobrze jest poznać jego uwarunkowania, panujące trendy, preferencje zakupowe klientów, hierarchię konkurencyjną.

Raport na temat zagranicznych firm

Zebrane informacje na temat zagranicznych podmiotów pomagają klientom w procesie decyzyjnym dotyczącym wejścia lub odrzucenia współpracy.

Ustalenie majątku dłużnika

Pomagamy odnaleźć i udokumentować rzeczywisty majątek dłużników, ułatwiając pracę komornikowi i pomagając w odzyskaniu należności.

Weryfikacja osób

Ustalenie prawdziwej tożsamości, stanu majątkowego, miejsca pobytu, relacji i powiązań to zadania, które realizujemy dla naszych klientów.

Potrzebujesz pomocy w ramach wywiadu gospodarczego?

Co daje wywiad gospodarczy?

Korzystając z usługi wywiadu gospodarczego Verificators można:

W przypadku działań prewencyjnych na podstawie wywiadu gospodarczego można zidentyfikować zagrożenia oraz ocenić ryzyko. Dzięki naszym raportom przedsiębiorca może poznać sytuację na rynku, a zebrane informacje pozwolą na zrozumienie kształtujących ją czynników.

W oparciu o rzetelny wywiad gospodarczy Klient, ma możliwość zaplanowania następnych kroków oraz podjęcia właściwych decyzji. Dzięki takim działaniom można zarówno szybko zareagować na zaistniałą sytuację jak i dokonać prognozy długoterminowej w celu określenia strategii przedsiębiorstwa.

Wywiad gospodarczy Warszawa

Kamil Pastuszka

Co-Founder Verificators

Jak wspieramy naszych Klientów?

Verificators to polska wywiadownia gospodarcza i agencja detektywistyczna o globalnym zasięgu. Oferujemy szereg aktywności wspierających naszych klientów na każdym etapie procesu decyzyjnego. Kluczem naszych działań jest pozyskanie i weryfikacja informacji. Wsłuchując się w potrzeby naszych Klientów, poznajemy sytuację, w jakiej się znajdują, ich plany czy problemy. Na podstawie uzyskanych informacji jesteśmy w stanie zaproponować i przygotować kompleksowy plan wywiadu gospodarczego. Pracujemy na specjalistycznych bazach danych, dokonujemy analizy zebranego materiału, szukając nieoczywistych powiązań czy relacji biznesowych oraz badamy przebieg procesów gospodarczych.
Nasze badania i analizy najczęściej są nakierowywane np. na ustalenie źródła strat lub zagrożenia dla organizacji, przez co znacząco zmniejszamy ryzyko wystąpienia negatywnych skutków podejmowanych decyzji. Przeprowadzamy precyzyjne działania, na podstawie których powstaje raport, obejmujący szczegóły badanej sprawy. Zamieszczone w raporcie materiały są pozyskiwane w rzetelny sposób, następnie są weryfikowane i przedstawiane w czytelny sposób, ograniczając czas potrzebny do zapoznania się z nimi. Forma przygotowanego raportu, zakres zawartych w nim informacji oraz uszeregowanie i uporządkowanie danych ma na celu jak najlepsze zobrazowanie wyników przeprowadzonego wywiadu gospodarczego.

W ramach wywiadu gospodarczego pozyskujemy szczegółowe dane o finansowaniu, zadłużeniu, rzeczywistych beneficjentach, historii prowadzonej działalności, klientach, planach rozwoju, itp. Stosujemy zróżnicowane techniki dotarcia do poszukiwanych informacji, w tym biały wywiad oraz metod detektywistyczne. Oferowane przez nas usługi z zakresu wywiadu gospodarczego mają na celu pomóc Klientom w bezpiecznym zarządzaniu firmą.

Kiedy skorzystać z wywiadu gospodarczego?

Wskazane jest by przeprowadzić wywiad gospodarczy w każdej sytuacji, gdy podejmowane są decyzje dotyczące obszarów żywotnych/krytycznych dla funkcjonowania organizacji. Przykładem może być np. decyzja o współpracy strategicznej, wejściu na nowy rynek, uruchomieniu nowej lokalizacji, modernizacji procesów celem niwelacji przewagi konkurencji, zatrudnienie nowej osoby na stanowisku wysokiego szczebla itp. Należy zastanowić się, z kim tak naprawdę współpracujemy i przyjrzeć dokładniej dostawcom i podwykonawcom. Planując nawiązanie współpracy z innymi podmiotami, zaleca się m.in. sprawdzenie powiązań kapitałowo-osobowych potencjalnego kontrahenta. 

Weryfikacja firmy jest też istotnym elementem przed podjęciem decyzji o przejęciu spółki lub o zainwestowaniu w dany projekt. Czynności te wiążą się z ryzykiem przejęcia reputacji danego podmiotu. 

Dlatego tak ważne jest upewnienie się o przeszłości i opinii  zarówno na jego temat, jak i osób bezpośrednio zaangażowanych w jego działania.

Innym często spotykanym problemem jest łamanie zakazu konkurencji. Dochodzi do niego, gdy pracownik nie przestrzega postanowień podpisanej umowy o zakazie konkurencji i decyduje się np. na założenie działalności gospodarczej o profilu zbliżonym lub zgodnym z wpisem KRS aktualnego lub byłego pracodawcy, nawiązywaniem relacji biznesowych z jego kluczowymi kontrahentami, łamaniem klauzuli poufności, a także podkupowaniem wyspecjalizowanych pracowników. Każde z tych działań może skutkować stratą finansową i zaburzeniem funkcjonowania firmy.

W ramach przeprowadzonego śledztwa dostarczamy materiał dowodowy świadczący na korzyść pracodawcy lub potwierdzający transparentność działań pracownika.

Potrzebujesz pomocy w ramach wywiadu gospodarczego?

Scroll to Top