Wywiad gospodarczy

 Czym jest wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy (z ang. business intelligence) to działania polegające na poszukiwaniu, pozyskaniu i analizie informacji, które mogą być przydatne różnym podmiotom gospodarczym. W praktyce takie informacje wykorzystywane są w procesie podejmowania decyzji.

W celu pozyskania wartościowych i użytecznych dla Klienta danych opieramy się na niezbędnym w tym procesie doświadczeniu, odpowiednio wyselekcjonowanych źródłach oraz technologii. Istotną cechą wywiadu gospodarczego jest jego legalność. Gromadzenie i przetwarzanie zebranego materiału odbywa się w zgodzie z powszechną etyką i prawem.

Co daje wywiad gospodarczy?

Korzystając z usługi wywiadu gospodarczego Verificators, można zdobyć przewagę na rynku, zmniejszyć ryzyko inwestycyjne, uniknąć niewłaściwej współpracy, sprawdzić kontrahenta, usprawnić proces odzyskiwania należności, zbadać sytuacje wewnątrz firmy, wykluczyć konflikt interesów, uniknąć strat i zaoszczędzić. W przypadku działań prewencyjnych na podstawie wywiadu gospodarczego można zidentyfikować zagrożenia oraz ocenić ryzyko. Dzięki naszym raportom przedsiębiorca może poznać sytuację na rynku, a zebrane informacje pozwolą na zrozumienie kształtujących ją czynników.

W oparciu o rzetelny wywiad gospodarczy Klient, ma możliwość zaplanowania następnych kroków oraz podjęcia właściwych decyzji. Dzięki takim działaniom można zarówno szybko zareagować na zaistniałą sytuację jak i dokonać prognozy długoterminowej w celu określenia strategii przedsiębiorstwa.

Jak wspieramy naszych Klientów?

Jako polska wywiadownia gospodarcza i agencja detektywistyczna o globalnym zasięgu działania oferujemy szereg aktywności wspierając na każdym etapie proces decyzyjny w przedsiębiorstwach. Kluczem naszych działań jest pozyskiwanie i weryfikowanie informacji.

Wsłuchując się w sytuacje, plany lub problemy naszych Klientów jesteśmy w stanie zaproponować i przygotować plan wywiadu gospodarczego. Badania i analizy nakierowywane są np. na ustalenie źródła strat lub zagrożenia. Przeprowadzamy skuteczne działania, na podstawie których powstaje raport obejmujący szczegóły badanej sprawy. W jego formie staramy się w jak najlepszy sposób zobrazować wyniki, a zebrane materiały przedstawić rzetelnie i czytelnie, by oszczędzić czas potrzebny na zapoznanie się z nimi.

W ramach naszych działań jesteśmy w stanie pozyskać szczegółowe dane dotyczące finansów, zadłużenia, rzeczywistych beneficjentów, historii prowadzonej działalności, klientów, planów rozwojowych, itp. Stosujemy zróżnicowane techniki pozyskiwania danych, w tym biały wywiad oraz metod detektywistyczne. Wykorzystujemy specjalistyczne bazy danych, analizy oraz badamy przebieg procesów gospodarczych. Oferowane przez nas usługi z zakresu wywiadu gospodarczego mają na celu pomóc Klientom w bezpiecznym zarządzaniu firmą.

Wywiad gospodarczy dla firm

Szukasz informacji o firmie lub o osobie?
Potrzebujesz wywiadu gospodarczego?

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Zadzwoń: +48 22 213 95 53
lub napisz: office@verificators.com

Kiedy skorzystać z wywiadu gospodarczego?

Warto zwrócić uwagę na sytuacje i procesy wrażliwe dla funkcjonowania firmy. Dlatego zdecydowanie należy przyjrzeć się własnym dostawcom lub partnerom i zastanowić się, z kim tak naprawdę współpracujemy. Spółkom planującym nawiązanie współpracy z innymi podmiotami zaleca się m.in. sprawdzenie powiązań kapitałowo-osobowych potencjalnego kontrahenta.

Z doświadczenia wiemy, że podmioty gospodarcze w drodze do pozyskania lukratywnych kontraktów często ukrywają swoje rzeczywiste możliwości. Firma legitymująca się stabilną sytuacją finansową lub wysokimi standardami personalno-technicznymi po szczegółowej weryfikacji może w rzeczywistości okazać się przedsiębiorstwem na skraju wypłacalności bez odpowiedniego zabezpieczenia w formie zatrudnienia lub wyposażenia koniecznych do wywiązania się z umowy.

Weryfikacja firmy jest też istotnym elementem przed podjęciem decyzji o przejęciu spółki lub o zainwestowaniu w jakiś projekt. Wiąże się z tym np. ryzyko powiązania lub przejęcia reputacji dennego podmiotu. Dlatego tak ważne jest upewnienie się o przeszłości i opinii  zarówno na jego temat jak i osób bezpośrednio zaangażowanych w jego działania.

Innym, niestety często spotykanym problemem jest łamanie zakazu konkurencji. Polega ono np. na zakładaniu przez pracowników działalności gospodarczej o profilu zbliżonym lub zgodnym z wpisem KRS aktualnego lub byłego pracodawcy, nawiązywaniem relacji biznesowych z jego kluczowymi kontrahentami, łamaniem klauzuli poufności, a także podkupowaniem wyspecjalizowanych pracowników. Każde z tych działań może skutkować stratą finansową i zaburzeniem funkcjonowania firmy. W ramach odpowiednio przygotowanego i przeprowadzonego śledztwa dostarczamy materiał dowodowy świadczący na korzyść pracodawcy lub potwierdzający transparentność działań pracownika.

Nasze usługi są „szyte na miarę”. Naszym zadaniem jest poznanie sytuacji Klienta i zaproponowanie potrzebnych mu działań. Żeby zaoferować dobrze dobraną usługę wywiadu gospodarczego, oprócz naszego doświadczenia i wiedzy bierzemy pod uwagę również aktualny kontekst biznesowy firmy oraz te elementy, które kształtują sytuację w jakiej się znajduje.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami oraz zachęcamy do zapoznania się z pozostałmy usługami naszej firmy.  

Sprawdź, czy możemy Ci pomóc

Masz pytania? Zadzwoń do nas.

+48 22 213 95 53

Wyślij wiadomość, na pewno odpowiemy.