Bezpieczeństwo techniczne

Bezpieczeństwo techniczne w kontekście kontrinwigilacji to zbiór działań i środków technicznych, które mają na celu zabezpieczenie przed działaniami szpiegowskimi i innymi niepożądanymi działaniami, które mogą naruszyć prywatność lub bezpieczeństwo firmy lub instytucji.

Czym jest usługa bezpieczeństwa technicznego?

Bezpieczeństwo techniczne w kontekście kontrinwigilacji jest szczególnie ważne dla firm i instytucji, które przetwarzają ważne i poufne informacje lub prowadzą rozmowy na tematy biznesowe, polityczne lub strategiczne. Dlatego też, w celu ochrony przed szpiegostwem, konieczne jest zastosowanie kompleksowych i skutecznych rozwiązań technicznych oraz edukacja pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i wiedzy na temat działań szpiegowskich.

Wywiad gospodarczy Warszawa

Co możemy dla Ciebie zrobić w ramach usługi bezpieczeństwa technicznego?

Stosujemy różnego rodzaju technologie i rozwiązania, takie jak wykrywanie podsłuchów, analiza sieci komputerowych, weryfikacja bezpieczeństwa pomieszczeń, ochrona komunikacji, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, ochrona osobista, badania sprawdzające, audyt bezpieczeństwa, analiza zagrożeń oraz śledztwa.

Wykrywanie podsłuchów, ukrytych kamer i lokalizatorów GPS

Proces wykrywania tych urządzeń zwykle polega na użyciu specjalnych narzędzi, takich jak detektory podsłuchów, skanery częstotliwości radiowych, kamery termowizyjne, urządzenia do wykrywania pola elektromagnetycznego i innych.

Testy penetracyjne biur i obiektów przemysłowych

Celem testów jest wykrycie i usunięcie ewentualnych luk w systemach i sieciach, które mogłyby umożliwić dostęp nieupoważnionym osobom lub organizacjom.

Audyt bezpieczeństwa przedsiębiorstwa

Celem audytu jest zidentyfikowanie zagrożeń i ryzyk związanych z bezpieczeństwem danych, a także wskazanie sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa systemów, sieci i aplikacji.

Tworzenie polityki bezpieczeństwa

Tworzenie polityki bezpieczeństwa to proces opracowywania i implementowania planu, który ma na celu ochronę informacji i zasobów przedsiębiorstwa lub organizacji przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Zabezpieczenie kontrinwigilacyjne

To proces, który ma na celu zapobieganie inwigilacji oraz wykrywanie i eliminowanie działań wywiadowczych prowadzonych przez osoby lub organizacje, które dążą do pozyskania poufnych informacji lub naruszenia prywatności.

Potrzebujesz pomocy w ramach usługi bezpieczeństwa technicznego?

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

Nasze działania mają na celu zapewnienie ochrony przed szpiegostwem i inwigilacją, a także zapobieganiem ewentualnym skutkom takich działań (wyciek danych, szkody finansowe, utrata reputacji i zaufania). Czynności w kontekście bezpieczeństwa technicznego w ramach kontrinwigilacji obejmują m.in.:

Potrzebujesz pomocy w ramach bezpieczeństwa technicznego?

Scroll to Top