Szkolenia

Prowadzimy indywidualizowane szkolenia tematyczne  z obszaru  bezpieczeństwa procesów biznesowych w organizacji,  które mają wzmocnić umiejętności oceny ryzyka i budowania odporności na zagrożenia bezpieczeństwa biznesu.  Szkolimy w obszarach:

1.    Zarządzanie ryzykiem i budowa odporności na zagrożenia szpiegostwem przemysłowym.
2.    Bezpieczeństwo informacji.
3.    Bezpieczeństwo fizyczne.
4.    Zarządzanie kryzysowe.
5.    Zgodność i audyty.

 

Co jest celem naszych szkoleń?

Celem jest wzrost kompetencji w zakresie identyfikacji, zapobiegania i reagowania organizacji na zagrożenie, aby zwiększyć gotowość i skuteczność działania w sytuacjach kryzysowych oraz minimalizować negatywne skutki dla funkcjonowania przedsiębiorstwa lub instytucji.

Do kogo skierowane są nasze szkolenia?

Szkolenia tematyczne skierowane są do właścicieli firm, członków Zarządów, kadry menadżerskiej lub zespołów zadaniowych, z obszaru zagrożeń bezpieczeństwa osobistego oraz procesów biznesowych organizacji.

Zarząd

Prowadzimy indywidualizowane szkolenia w obszarze zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa ukierunkowane na realizację strategicznych celów. Przekazywana wiedza ma znaczenie w aspekcie wzmacniania zdolności do podejmowania ryzyka i budowania relacji z interesariuszami. Szkolenia dostosowane są do specyficznych potrzeb i kontekstu działalności spółki.
Dzięki takim szkoleniom Zarząd będzie przygotowany do efektywnego zarządzania ryzykiem i zapewnienia bezpieczeństwa firmy oraz podejmowania działań zapobiegawczych.

Kadra Menadżerska

Szkolenia dla kadry menadżerskiej koncentrują się na operacyjnych aspektach zarządzania, takich jak zarządzanie zespołem w kontekście bezpieczeństwa procesów biznesowych, modelowania programów Compliance, efektywności operacyjnej i realizacja celów. Szkolenia skupiają się na codziennym zarządzaniu i rozwiązywaniu problemów w krótkoterminowej perspektywie szczególnie w aspekcie bezpiecznego budowania relacji biznesowych. Ich format uwzględnia elastyczność czasową kadry i możliwość rozbudowania szkoleń.

Pracownicy

Dla pracowników firm prowadzimy warsztaty z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa, cyberhigieny, programów Compliance, kanałów powiadamiania o nieprawidłowościach, zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji, zagrożeń szpiegostwem przemysłowym i reagowania na zdarzenia kryzysowe. Podczas szkoleń budowane lub wzmacniane są kompetencje w zakresie rozwoju  komórek analitycznych zajmujących się pozyskiwaniem i analizą informacji strategicznej dla organizacji np. na potrzeby internacjonalizacji biznesu. 

Z kim spotkacie się na szkoleniach?

Tomasz Urbaniak

Business Security Adviser

Tomasz jest ekspertem bezpieczeństwa, dyplomowanym analitykiem Compliance i AML/CFT, szkoleniowcem, wykładowcą. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym, w szczególności w zakresie ekspansji międzynarodowej oraz identyfikowaniu zagrożeń dla firm wynikających z działania konkurencji. Wzmacnia nasz zespół w zakresie realizacji złożonych spraw reagowania na sytuacje kryzysowe, zagrażające bezpieczeństwu międzynarodowej aktywności biznesowej klientów.

Robin Barnett

Strategy and Business Intelligence Adviser

Robin jest brytyjskim dyplomatą, wieloletnim ambasadorem Wielkiej Brytanii w Polsce, Irlandii i Rumunii z bogatym doświadczeniem w Europie Środkowej. Pełnił funkcję Dyrektora ds. Wiz oraz Dyrektora Zarządzającego Grupy Biznesowej ds. Handlu i Inwestycji w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w znajdowaniu rozwiązań złożonych problemów operacyjnych, trudnych negocjacjach, zarządzaniu kryzysowym, opracowywaniu i wdrażaniu strategii.

Kamil Pastuszka

CEO, Co-founder

Kamil od 2008 roku zdobywał doświadczenie w największych polskich i międzynarodowych wywiadowniach gospodarczych oraz agencjach detektywistycznych. Aktywnie uczestniczy przy projektach z zakresu wywiadu gospodarczego, międzynarodowego poszukiwania majątku, due diligence oraz wsparcia procesowego, gdzie pełni rolę doradcy i analityka.

Skontaktuj się z nami w sprawie szkoleń!

Scroll to Top