Kategoria: Bez kategorii


Kiedy warto przeprowadzić wywiad gospodarczy? Planowanie nowej inwestycji

- 24 listopada 2022 - Kompendium wiedzy

W poprzednim artykułach z cyklu „Kiedy warto przeprowadzić wywiad gospodarczy?”, poruszyliśmy już temat weryfikacji potencjalnego kontrahenta i planowania ekspansji na nowy rynek. Dzisiaj pokazujemy, że profesjonalny wywiad gospodarczy pozwala także na identyfikację zagrożeń związanych z podjęciem nowej inwestycji.

czytaj dalej

Kiedy warto przeprowadzić wywiad gospodarczy? Planowana ekspansja na nowy rynek

- 17 listopada 2022 - Kompendium wiedzy

W poprzednim artykule z cyklu „Kiedy warto przeprowadzić wywiad gospodarczy?”, poruszyliśmy temat weryfikacji potencjalnego kontrahenta. Jest ona niezwykle ważna również w sytuacji planowanego wejścia przedsiębiorstwa na nowy rynek, warto bowiem sprawdzić rzetelność swoich przyszłych partnerów biznesowych, ich sytuację majątkową, prawną, reputację i pozycję w branży. Wprowadzając na nowy rynek produkt czy usługę dobrze jest również poznać jego uwarunkowania społeczne i regulacyjne, panujące trendy, a także […]

czytaj dalej

Kiedy przeprowadzić wywiad gospodarczy? Weryfikacja potencjalnego kontrahenta

- 03 listopada 2022 - Kompendium wiedzy

W dobie błyskawicznie rozwijających się mediów elektronicznych i technologii telekomunikacyjnej, z powodu wszechobecnej dezinformacji zwiększa się ryzyko towarzyszące prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy coraz trudniej ustalić, co jest prawdą a co nie, czytając sprzeczne prognozy rynkowe. Dochodzą do tego chwiejne deklaracje polityczne, przewidywania giełdowe, czy odmienne opinie na temat kontrahenta. W tym ostatnim przypadku prawo nakłada nawet na przedsiębiorcę obowiązek dochowania należytej staranności przy jego […]

czytaj dalej

Jak sprawdzić firmę w Niemczech?

- 13 października 2022 - Kompendium wiedzy

Polska i Niemcy zawarły 17 czerwca 1991 r. traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, który wszedł w życie 16 stycznia 1992 r. W maju 2004 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, a jednym z największych tego orędowników były właśnie Niemcy. 19 grudnia 2004 r. weszła w życie umowa między RP a RFN w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Wraz z członkostwem Polski w UE upadły wszelkie ograniczenia ilościowe i taryfowe w obrocie handlowym z Niemcami. […]

czytaj dalej

Jak sprawdzić firmę na Cyprze?

- 05 października 2022 - Darmowa wywiadownia gospodarcza, Kompendium wiedzy

Ze swoim pro-przedsiębiorczym systemem podatkowym, oferującym firmom korzystny program odliczeń i preferencji fiskalnych, a także przyjaznym otoczeniem prawnym biznesu, Cypr jest bardzo pożądanym kierunkiem dla osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wielu polskich przedsiębiorców przenosi swój biznes na Cypr, albo tworzy transgraniczne holdingi spółek i nawiązuje współpracę z tamtejszymi firmami. Realny wzrost PKB Cypru wyniósł w 2021 roku 5,5%, a dalsze tempo wzrostu przewidywane jest na 4,1% […]

czytaj dalej

Jak sprawdzić firmę z Wielkiej Brytanii?

- 28 września 2022 - Darmowa wywiadownia gospodarcza, Kompendium wiedzy, Sprawy gospodarcze

Wielu polskich przedsiębiorców rozważa nawiązanie współpracy z firmami brytyjskimi. Pojawia się więc pytanie, jak sprawdzić firmę z UK? Wielka Brytania to bowiem druga po Niemczech pod względem PKB gospodarka w Europie i szósta na świecie. Zjednoczone Królestwo po wystąpieniu w 2020 r. z Unii Europejskiej notuje tempo wzrostu PKB o 7,4% (2021 r.), a według prognozy OECD na 2022 r.: wzrost brytyjskiego PKB wyniesie 3,5% . Stopa bezrobocia w UK oscyluje zaledwie wokół 3,8%, […]

czytaj dalej