Kategoria: AML


Procedury AML w biurze rachunkowym – co to jest? Jak do nich podejść?

- 19 października 2021 - AML

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu weszła w życie 31 lipca 2021 roku i to właśnie od tego dnia biura rachunkowe są zobowiązanie wdrożyć nowe procedury. Słowo ‘procedura’ może powodować złe skojarzenia czy niemiłe konotacje, ale w przypadku AML w biurach rachunkowych może stanowić o ‘być’ lub ‘nie być’ w branży, wliczając w to utratę reputacji, a w skrajnych przypadkach nawet własnego biznesu. Biura rachunkowe odgrywają istotną rolę w walce z procederem […]

czytaj dalej

Szkolenie ‘AML’ dedykowane biurom rachunkowym. Jak je wybrać? Na co zwrócić uwagę?

- 14 października 2021 - AML

„Ustawa z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw” wprowadza istotne zmiany dla biur rachunkowych. Od 31 lipca 2021 r. wymogami ustawy objęto przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędących innymi instytucjami obowiązanymi. Oznacza to, […]

czytaj dalej