SZKOLENIE ‘AML’

Szkolenie ‘AML’ dedykowane biurom rachunkowym. Jak je wybrać? Na co zwrócić uwagę?

„Ustawa z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw” wprowadza istotne zmiany dla biur rachunkowych. Od 31 lipca 2021 r. wymogami ustawy objęto przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędących innymi instytucjami obowiązanymi. Oznacza to, iż wszystkie biura rachunkowe niezależnie od rozmiaru i formy poszerzyły zamknięty katalog instytucji obowiązanych.

I tak oto ów nowe wyzwanie dla biur rachunkowych stanowi przede wszystkim stworzenie skrojonej na miarę, wewnętrznej procedury indywidualnie dopasowanej na potrzeby biura i realizującej przede wszystkim zasady identyfikacji i szacowania ryzyka. Procedura powinna także określać zasady stosowania środków bezpieczeństwa, czyli wyraźnie precyzować jak powinna wyglądać identyfikacji klienta, jego beneficjenta rzeczywistego, określenie struktury własności i kontroli. Procedura powinna jasno określać zasady współpracy z GIIF i nie pozostawiać wątpliwości w kwestii szacowania i monitoringu stosunków gospodarczych klienta. Ponadto istotnym aspektem staje się również monitorowanie transakcji klienta z uwzględnieniem ich zasadności ekonomicznych, geograficznych, przedmiotowych i behawioralnych.

Elementy składowe dokumentacji, których nie może zabraknąć w biurach rachunkowych to przede wszystkim :

  • wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej
  • procedura sygnalisty, czyli anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów
  • potwierdzenie spełnienia obowiązku szkolenia
  • mapa ryzyk
  • karta informacyjna, czyli zbiór informacji o kliencie
  • wyznaczenie osób odpowiedzialnych i kadry kierowniczej
  • oświadczenia klienta dotyczącego zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego
  • rejestr raportów do GIIF.

Niewywiązanie się biur rachunkowych z wymogów ustawowych może pociągać za sobą  nałożenie na nie kar finansowo-administracyjnych, jak i odpowiedzialność karną w postaci pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jak wywiązać się z tego obowiązku, tak by nie stracić klientów i nie narazić siebie i swojej działalności na surowe kary…. Przede wszystkim realizując jeden z wymogów ustawy, jakim są kompleksowe szkolenia.

Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach robiąc przerwy na wartościowe szkolenia. I nie ma tu miejsca na jednorazowe, lakoniczne szkolenia, ale takie, które dokonywane będą periodycznie z uwzględnieniem kolejnych zmian i nowelizacji, a także problemów interpretacyjnych. Jedynie permanentny proces szkoleniowy da nam gruntowną wiedzę do wykorzystania w praktyce.

Skuteczny program szkoleniowy powinien określać jak powinien być projektowany indywidualny system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w oparciu o identyfikację ryzyka podyktowanego działalnością podmiotu i z uwzględnieniem klientów, produktów, kanałów dystrybucji czy zakresu geograficznego. Wartościowy trening powinien obrazowo pokazywać jak powinien wyglądać skuteczny monitoring klienta. Tylko rzetelnie zgromadzone informacje pozwalają ocenić jakie klient generuje ryzyko w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i przesądza o ewentualnej dalszej współpracy.

Co więcej wartościowe szkolenia powinny uwzględniać zagadnienia związane z RODO i outsourcingiem.

Niezwykle istotne jest zaproponowanie rozwiązań łączących także swoistą automatyzację procesową w postaci narzędzi informatycznych ułatwiających szacowanie ryzyka klienta, szybko docierających do międzynarodowych rejestrów spółek i list sankcyjnych.

Niezmiernie istotne jest łączenie w takich szkoleniach teorii z praktyką.

Oczywistym jest fakt, iż najlepszym wyborem będą szkolenia i konsultacje z ludźmi, którzy znają i rozumieją tę dość zawiłą tematykę.

Biura rachunkowe nie mają wsparcia w postaci zespołów prawnych i informatycznych, dlatego zaistniałe zmiany są dla nich szczególnym wyzwaniem.

Sposobem na podejmowanie lepszych decyzji jest podejmowanie ich częściej i przy wsparciu ludzi, którzy są ekspertami i pasjonatami w swoich dziedzinach.

Ukończenie wartościowego szkolenia, które uzbroi cię w solidną dawkę wiedzy to połowa sukcesu.

Już wiesz, że jesteś osobą odpowiedzialną za opracowanie, zbudowanie, wdrożenie i ciągłe udoskonalanie wewnętrznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Kolejny raz masz wątpliwości czy samodzielnie mierzyć się z nowym wyzwaniem czy zaufać zewnętrznemu podmiotowi, który z należytą starannością przygotuje cię do tematu?

Co jesteśmy w stanie dla ciebie zrobić, jeśli nawiążemy współpracę?

Wesprzemy cię w całym procesie wdrożeniowym dając rady, wskazówki i faktyczne wsparcie.

Przeszkolimy twoich pracowników, tak aby rozwiać wszelkie dylematy. Jesteśmy do twojej dyspozycji.

Autor: Ewelina Klepacz

Scroll to Top