Wpływ dowodów w procesie karnym na postępowanie

Proces karny to procedura, która ma na celu ustalenie winy osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. W trakcie postępowania gromadzi się materiały dowodowe, które służą wyjaśnieniu okoliczności sprawy oraz […]

Wpływ dowodów w procesie karnym na postępowanie Czytaj więcej »