Czarnecki oskarża szefa KNF o korupcję

Czarnecki oskarża szefa KNF o korupcję

13 listopada 2018 opublikowano treści rozmowy z marca br. między przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Markiem Chrzanowskim i właścicielem Getin Noble Banku Leszkiem Czarneckim, który nagrywał to spotkanie na dyktafon. Pełen zapis i nagranie przekazano do Prokuratury Krajowej 7 listopada.

Według Czarneckiego, w trakcie spotkania w cztery oczy, szef KNF miał zaproponować przychylne podejście nadzorcy do przechodzącego restrukturyzację banku. Szef urzędu nadzorczego miał oferować m.in. usunięcie z KNF Zdzisława Sokala oraz złagodzenie skutków finansowych zwiększenia tzw. stopy podwyższonego ryzyka. W zamian Chrzanowski miał domagać się zatrudnienia przez Czarneckiego wskazanego prawnika – Grzegorza Kowalczyka oraz zapewnienia mu wynagrodzenia w postaci 1 % kapitalizacji GNB czyli ok. 40 mln zł – w marcu 2018 r. kapitalizacja banku wynosiła 1,3 mld zł, zaś umowa miała obejmować płatności po ok. 13 mln zł przez trzy lata. Propozycja nie znajduje się bezpośrednio na nagraniach, ponieważ miała zostać złożona w formie pisemnej. Sprawę skomentował Roman Giertych, pełnomocnik Czarneckiego: „Już samo złożenie oferty zatrudnienia konkretnego człowieka można uznać za korupcję. Wskazanie jednego procenta to tylko jej dopełnienie.”

Jak podaje pełnomocnik właściciela Getin Noble Banku, podejrzenie wzbudziło zaproszenie od Przewodniczącego KNF z wyraźną prośbą by Czarnecki przyszedł bez swojego prawnika. Stąd wziął się pomysł zarejestrowania przebiegu spotkania. Rozmowa miała być nagrana pomimo włączonego sprzętu zagłuszającego, o którym jak wynika ze stenogramu, Chrzanowski uprzedził swojego rozmówcę.

KNF w oficjalnym oświadczeniu informuje, że „Urząd KNF odczytuje opisane w artykule działania p. Leszka Czarneckiego jako próbę wywierania wpływu na Komisję Nadzoru Finansowego poprzez szantaż, o czym świadczy brak niezwłocznego powiadomienia prokuratury przez p. Czarneckiego w marcu br., do czego był zobowiązany w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Przewodniczącego KNF. Informacje te pojawiają się w momencie, kiedy media donoszą o problemach związanych z procesem dystrybucji instrumentów finansowych spółki GetBack SA przez Idea Bank SA i potencjalnych działaniach Komisji Nadzoru Finansowego w tym zakresie.” Sam Chrzanowksi od kilku dni przebywa w Singapurze i skomentuje sprawę po powrocie do Polski.

Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska poinformowała, że Prezes Rady Ministrów zwrócił się do służb i prokuratury o podjęcie szybkich, zdecydowanych działań w celu sprawdzenia i wyjaśnienia informacji, które pojawiły się w mediach. Premier miał również wezwać szefa KNF do natychmiastowego powrotu z zagranicy celem złożenia wyjaśnień.

Sprawa szybko zyskała rozgłos medialny, a jej przebieg będą uważnie śledzić dziennikarze z całego kraju. Skutki wysunięcia samych oskarżeń mogą być wyraźne zarówno dla gospodarki jak i polityki.

AM, Verificators

Scroll to Top