19 osób zatrzymanych - oszustwa na platformach inwestycyjnych

19 osób zatrzymanych za oszustwa na platformach inwestycyjnych

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 19 obywateli Czech podejrzanych o oszustwa za pośrednictwem platform inwestycyjnych. Śledztwo wykazało, iż nawet kilkaset osób mogło być zatrudnionych jako telefoniści do werbowania klientów. Szacuje się, że w całym procederze spółka mogła wyłudzić nawet 18 mln złotych, a straty pojedynczych poszkodowanych wynosiły od 3 tys. do ponad 2 mln złotych.

Pieniądze wyłudzane na niesiniejące inwestycje transferowano za granicę, m.in. do Hongkongu, Wielkiej Brytanii, Czech. Zatrzymani działali w ramach podmiotu zarejestrowanego na Cyprze, ale posiadającego oddział z siedzibą w Warszawie Biura firmy znajdowały się w biurowcach przy ul. Grzybowskiej i Al. Jerozolimskich. Podejrzani mieli działać w imieniu spółek Gonoma Finance sp. z o.o., Sonoma Polska sp. z o.o., GKFX Financial Services sp. z o.o., Seremar sp. z o.o., Covederal Holdings Limited sp. z o.o. i innych. Prokuratura ustaliła, że podejrzani nie informowali poszkodowanych o szczegółach swojej działalności ani jakie jest ryzyko inwestycyjne.

Zatrzymani mają postawione zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, „mającej na celu prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego”, a także „popełniania oszustw na szkodę osób dokonujących inwestycji środków pieniężnych na platformach inwestycyjnych.” Podejrzani usłyszeli też zarzuty doprowadzenia kilkudziesięciu inwestorów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Żaden z podejrzanych nie przyznał się do zarzutów, ale wszyscy składali wyjaśnienia.

To co tak przyciągało ofiary powinno być jednocześnie sygnałem alarmującym i wskazującym na oszustwo, tj. zapewnienia o niezwykle wysokim zysku w bardzo krótkim czasie, w niektórych przypadkach obiecywano nawet kilkadziesiąt procent w skali tygodnia. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań, a śledczy nadal ustalają osoby poszkodowane w wyniku przestępczej działalności grupy.

AM, Verificators
Źródło: Bankier

Scroll to Top