Dla skarbówki przedsiębiorca nie wykazujący zysków to potencjalny oszust podatkowy

Dla skarbówki przedsiębiorca nie wykazujący zysków to potencjalny oszust podatkowy

W Polsce działa wiele firm, przy czym wiele z nich wykazuje straty. Nieodłącznym momentem niemal każdego biznesu jest tzw. gorszy okres, kiedy firma przynosi straty. Może być to związane ze spowolnieniem gospodarczym, koniunkturą, czasem realizacji projektów czy też porą roku. Powody takiego stanu rzeczy mogą być także inne, niekiedy związane z nielegalnymi działaniami. Urząd Skarbowy postanowił się dokładniej przyjrzeć przedsiębiorcom nie wykazującym zysków. Jak informują media Urzędy Skarbowe traktują przedsiębiorców nie wykazujących zysków jako potencjalnych oszustów i rozsyłają im pisma sugerujące potencjalną kontrolę.

Jak twierdzą przedstawiciele Urzędu celem działań jest ochrona legalnie funkcjonującego biznesu, ale także kontrola zasad uczciwej konkurencji. Jako argument podaje się także, iż brak dochodu może być potencjalnie oznaką unikania opodatkowania. Nie podając szczegółowych informacji wzywa do „przeanalizowania dokumentacji księgowej” i zapłaty ewentualnych zaległych podatków. Sam Urząd Skarbowy tłumaczy, że jest to forma przypomnienia o obowiązkach podatkowych.

Urzędy Skarbowe nie po raz pierwszy stosują tzw. pisma behawioralne, które pojawiły się już w 2015 roku jako metoda walki z nieterminowymi przedsiębiorcami. Otrzymanie takiego pisma nie oznacza automatycznej kontroli skarbowej. Według zapewnień samej skarbówki tych ma być mniej.

Scroll to Top