Z kim jest najtrudniejsza współpraca?

Z kim jest najtrudniejsza współpraca?

Za trzy najbardziej nierzetelne branże w biznesie uznano budownictwo, usługi wykonawczo remontowe oraz transport. Według wyników badań „Rzetelność branżowa” wykonanych na zlecenie Rzetelnej Firmy, działającej pod patronatem Krajowego Rejestru Długów. Niesolidnego kontrahenta można poznać po tym, że nie odbiera telefonu, nie odpowiada na wiadomości i unika zobowiązań pisemnych.

W rankingu najgorzej wypadają branża budowlana – o jej niesolidności przekonana jest połowa przedsiębiorców. Co piąty na nierzetelną branżę wskazuje usługi wykonawczo-remontowe, 14,7 % transport, a 8,3 % górnictwo.

Ankietowani wskazali również że szczególną ostrożność w kontaktach handlowych należy zachować nawiązując współpracę z przedsiębiorstwami z sektorów takich jak handel hurtowy, usługi wykonawczo-remontowe, e-handel oraz transport.

W badaniu przedsiębiorcy wskazali też na firmy, które są rzetelne – 41,3 % właścicieli polskich firm uważa, że to przede wszystkim podmioty sfery publicznej, 38 % wymienili firmy zatrudniające powyżej 250 osób, a 60 % uważa, że rzetelna firma to taka, która istnieje na rynku przynajmniej 11 lat. Ponad połowa badanych przyznaje, że rzetelny kontrahent to ten, z którym współpraca trwa ponad 11 lat.

Źródło: PAP

Scroll to Top