Dlaczego warto zlecić poszukiwanie majątku dłużnika?

Dlaczego warto zlecić poszukiwanie majątku dłużnika?

Z całą pewnością wiele osób posiada problem z wierzytelnością, której nie sposób odzyskać. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, ale należy rozważyć każde możliwe rozwiązanie.

Ukrywanie majątku, czy też brak możliwości skutecznego jego ustalenia, to często spotykany problem. Dla wierzyciela najważniejsze jest aby efektywnie dokonać egzekucji długu i zakończyć trwające często latami sprawy, które narażają nas na utratę czasu, pieniędzy, a także nierzadko zdrowia. W praktyce, jako osoba fizyczna posiadamy niewielkie możliwości poszukiwania majątku dłużnika.

Prawo przewiduje możliwość wsparcia w takich poszukiwaniach przez rozszerzenie zakresu kompetencji komornika. Jednak tu należy zauważyć, że on także nie posiada pełni możliwości w tym zakresie. Dodatkowo, firma windykacyjna zarabia procent z odzyskanych zobowiązań a bardzo często przy pojawianiu się pierwszych problemów zaangażowanie komornika spada. Jego rola ograniczy się do sprawdzenia baz danych, więc pole działania jest niewielkie. Należy również zauważyć, że w 2018 roku funkcjonowało około 1700 komorników sądowych. Co statystycznie daje około 3tys spraw na każdego z nich. Z tego względu, poprzez natłok spraw nie pozwala im to w pełni się zaangażować w każdą sprawę. Dbając o swój własny interes, powinniśmy zdobyć jak największą ilości informacji. Dlatego należy polecić korzystanie z wywiadowni gospodarczej, pracującej wraz z aktywnymi detektywami, która posiada pełną gamę instrumentów identyfikacji majątku dłużnika.

Zaletą takiego rozwiązania jest indywidualne podejście do każdego dłużnika i szerszy zakres działań. Wywiadownia gospodarcza czy agencja detektywistyczna nie ograniczają się bowiem jedynie do sprawdzenia wierzyciela w rejestrach i bazach danych. Ważnym elementem stają się wywiad środowiskowy oraz wizja lokalna, które naprowadzają ich na trop cennych aktywów dłużnika. Niekiedy możemy zdecydować się nawet na stałą obserwacje, która umożliwi  sprawdzenie aktualnego miejsca zamieszkania, stan posiadania dłużnika, miejsca w którym robi zakupy czy osoby z którymi się spotyka i dysponują jego ukrywanym majątkiem. Detektyw jest w stanie dotrzeć do niedostępnych informacji i majątku, celowo zbytego pod kątem uniknięcia egzekucji komorniczej. Zebrane w ten sposób informację, mają wartość dowodową przed sądem i ułatwiają egzekucję komorniczą.

Z całą pewnością najskuteczniejszą metodą jest połączenie wszystkich wymienionych metod działania. Od wstępnego rozpoznania przez wywiadownie gospodarczą, poprzez działania windykacyjne i na skutecznej egzekucji komorniczej kończąc. Należy pamiętać, że najlepiej kiedy w cały proces zaangażujemy także prawników. Wywiadownia gospodarcza może doskonale przygotować grunt dla firmy windykacyjnej poprzez swoje ustalenia, co w konsekwencji daje możliwość skuteczniejszego i szybszego odzyskania należności.

Zespół Verificators od lat wspiera swoich klientów (także kancelarie prawne i firmy windykacyjne) w trudnych przypadkach odzyskania należności w Polsce i za granicą.

Źródło danych statystycznych: Krajowa Rada Komornicza.

Sprawdź, czy możemy Ci pomóc:

Międzynarodowa identyfikacja majątku 

Dowody w procesach sądowych 

Scroll to Top