Produkcja i handel podróbkami – plaga dzisiejszych czasów

Produkcja i handel podróbkami – plaga dzisiejszych czasów

Widok podrobionych towarów znanych firm u wielu z nas wywołuje uśmiech politowania. Wszyscy kojarzymy śmiesznie brzmiące nazwy odzieży sportowej czy też perfum, udających te znanych marek, które sprzedawane są na lokalnych bazarach a obecnie w dużej mierze także w Internecie. Tymczasem należy mieć na uwadze, iż produkcja i sprzedaż podróbek oznacza potężne straty zarówno dla budżetu państw na całym świecie, jak i dla firm, które padły ofiarą kradzieży własności intelektualnej.

Wśród podrabianych produktów znajdują się nie tylko odzież, obuwie, perfumy, biżuteria, ale także takie kategorie dóbr, które muszą spełniać rygorystyczne normy, jak np. leki, tytoń, alkohol czy środki ochrony roślin. Obecność w obrocie tego rodzaju „fałszywek” stanowić może bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludności.

Aby przekonać się o skali problemu w samej Europie, wystarczy sięgnąć do publikacji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Instytucja ta przygotowała raport z podsumowaniem szkód w 13 sektorach gospodarki w związku z podrabianiem produktów. Wynika z niego, iż straty w państwach członkowskich z tego tytułu wynoszą rocznie nawet 60 miliardów euro.

Ustawodawca próbuje nadążać i reagować na ten palący problem. Nowe przepisy autorstwa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zakładają, iż nie tylko osoby handlujące podrobionym towarem będą mogły być pociągnięte do odpowiedzialności. Dotyczyć to ma również firm lub osób, które wynajmują przestrzeń, w której ów handel się odbywa. Nowelizacja ustawy została już uchwalona przez parlament a obecnie czeka na ponowne rozpatrzenie przez Sejm.

Zespół Verificators posiada wieloletnie doświadczenie w działaniach związanych z ochroną marki, tj. zwalczaniu produkcji i handlu podróbkami. Licencjonowany detektyw jest w stanie zebrać materiał dowodowy, który w znacznym stopniu może wspomóc działanie organów ścigania. Ponadto, sporządzone raporty stanowić mogą także dowód w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Sprawdź, czy możemy Ci pomóc:

Wsparcie procesowe 

Dowody w procesach sądowych

Scroll to Top