Łamanie zakazu konkurencji

Łamanie zakazu konkurencji

Działania prewencyjne to podstawy kontroli ryzyka, które zależnie od sektora i skali działań przedsiębiorcy mogą przybrać różne formy. W wielu przypadkach precyzyjnie sformułowana umowa o zakazie konkurencji może zminimalizować nieuczciwość pracowników, chroniąc tym samy interes pracodawcy.

Uregulowana sytuacja po ustaniu stosunku pracy nie powinna być krzywdząca ani dla pracodawcy ani dla pracownika, który z założenia ponosi koszty związane z zabezpieczeniem jego działalności. Pomimo represyjnego i prewencyjnego charakteru kary umownej, powinna ona uwzględniać wysokość szkody, jaka może powstać w razie naruszenia zakazu konkurencji. Dlatego tak istotne jest włączenie zapisu o możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę. Ustalając wysokość odszkodowania za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej, pracodawca w istocie wycenia wartość zakazu konkurencji.

Do najczęstszych przykładów łamania zakazu konkurencji wlicza się zakładanie przez pracowników działalności gospodarczej o profilu zbliżonym lub zgodnym z wpisem KRS aktualnego lub byłego pracodawcy, nawiązywanie relacji biznesowych z jego kluczowymi kontrahentami, łamanie klauzuli poufności, a także podkupowanie wyspecjalizowanych pracowników. Analogiczne szkody wywołuje korzystanie z nabytego doświadczenia oraz kontaktów na potrzeby własnej działalności lub na korzyść konkurencyjnej firmy. Powszechnie spotykaną metodą działań konkurencyjnych jest zakładanie działalności gospodarczej wykorzystując do rejestracji partnera podejrzanej osoby, która w rzeczywistości odpowiadałaby za prowadzenie spraw.

W razie naruszenia zakazu konkurencji kara umowna ułatwia dochodzenie roszczeń, jednak udowodnienie pracownikowi nieuczciwości zawodowej nie jest oczywiste i wymaga niezbitych materiałów, zwłaszcza gdy zatrudniający zamierza dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego.

Przede wszystkim dowody powinny być pozyskiwane w sposób legalny, a ich zebranie nie powinno naruszać ani narażać życia prywatnego podejrzanego pracownika. Sprawę może ułatwić ustalenie statusu majątkowego, lub relacji zawodowych i rodzinnych sprawdzanej osoby. Prywatny detektyw na podstawie działań śledczych, dokładnej obserwacji oraz analizy może dostarczyć materiał dowodowy świadczący na korzyść pracodawcy lub potwierdzający transparentność działań pracownika.

Sprawdź, czy możemy Ci pomóc – zadzwoń lub napisz na:
+48 22 213 95 53
office@verificators.com

Scroll to Top