Jak sprawdzić firmę w Holandii

Jak sprawdzić firmę w Holandii (Królestwie Niderlandów)?

Weryfikacja kontrahentów jurysdykcji innych państw sama w sobie stanowi wyzwanie ze względu na transgraniczny charakter. Dodatkowym utrudnieniem jest przesunięcie w czasie, w jakim poszczególne kraje implementują przepisy kolejnych dyrektyw AML. Trzecią barierą jest zróżnicowanie rodzajów spółek operujących w danym państwie. W dalszej części wpisu postaramy się udzielić wskazówek na temat tego, jak sprawdzić firmę w Holandii.

Dziś przyjrzymy się niderlandzkiemu prawu spółek, aby zrozumieć, na czym należy skoncentrować uwagę, aby należycie zweryfikować konkretne podmioty. Analiza musi także uwzględnić Antyle Holenderskie, czyli terytorium zamorskie Królestwa Niderlandów w Ameryce Środkowej. Antyle niegdyś atrakcyjne podatkowo dziś ustępują znacznie korzystniejszym rajom podatkowym jak np. Cypr.

Jakie informacje zawiera holenderski rejestr przedsiębiorstw KVK?

Holenderski Rejestr Przedsiębiorców jest własnością i jest utrzymywany przez Holenderską Izbę Handlową (Kamer van Koophandel), upoważnioną przez Rząd na mocy Ustawy o Rejestrze Przedsiębiorców. Rejestr zawiera przegląd wszelkich istotnych (prawnych) informacji o wszystkich podmiotach gospodarczych i osobach prawnych w Niderlandach.

Rejestr jest źródłem informacji o:

 • spółkach (prywatnych i publicznych: BV i NV),
 • przedsiębiorcach indywidualnych,
 • jednoosobowych działalnościach gospodarczych,
 • stowarzyszeniach,
 • fundacjach,
 • kościołach,
 •  biurach rządowych.

Ilość zarejestrowanych danych różni się w zależności od formy prawnej organizacji. Najważniejsze informacje obejmują:

 • imię i nazwisko,
 • inne nazwy handlowe,
 • formę prawną,
 • adres siedziby,
 • dyrektorów,
 • osoby posiadające pełnomocnictwo,
 • osoby zatrudnione,
 • szczegóły dotyczące ustanowienia,
 • dane kontaktowe,
 • wskazanie działalności (wg klasyfikacji NACE).

Zgodnie z prawem holenderskim informacje w Rejestrze są ważne (i wiążące dla osób trzecich), chyba że wskazano inaczej. Obowiązek rejestracji oraz aktualizacji spoczywa na samych spółkach. Wszystkie zmiany należy zarejestrować w ciągu tygodnia od ich wprowadzenia.

Jakość danych jest gwarantowana w taki sposób, aby użytkownik mógł na nich polegać. Właściciel podmiotu odpowiada za aktualność danych rejestrowych i jego obowiązkiem jest informować o wszelkich istotnych zmianach. W przypadku braku takiego powiadomienia zastosowanie mają informacje zawarte w ewidencji działalności gospodarczej. Jest to znane jako ochrona stron trzecich. Osoby trzecie działające w dobrej wierze powinny mieć możliwość polegania na zarejestrowanych danych.

Brak rejestracji a funkcjonowanie podmiotu w Holandii

Rejestracja w Rejestrze Handlowym nie stanowi części procesu zakładania spółki w Holandii. Brak rejestracji jest nielegalny, ale nie wyklucza to istnienia podmiotu i działania jako spółki.  Z prawnego punktu widzenia podmiot może istnieć w Holandii nawet bez rejestracji.

Niderlandzkie podmioty nieimitowane również mają obowiązek złożyć roczne konto w Rejestrze Biznesowym. Większość podmiotów jest zobligowana jedynie do przedstawienia bilansu, podczas gdy duże podmioty muszą złożyć dodatkowo bilans zysków i strat.

Niderlandzki rejestr przedsiębiorstw można przeszukiwać przy użyciu: nazwy handlowej, oficjalnego numeru Izby Handlowej, adresu lub obszaru kodu pocztowego.

Istnieje kilka rodzajów podmiotów prawnych (rechtsvormen), które przedsiębiorcy mogą wybrać podczas zakładania osoby prawnej w Niderlandach. Można dokonać rozróżnienia pomiędzy podmiotami posiadającymi osobowość prawną (met rechtspersoonlijkheid), a podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej (zonder rechtspersoonlijkheid).

Link do rejestru:  https://www.kvk.nl/

Po więcej informacji na temat spółek oraz innych podmiotów działających w Holandii (Księstwie Niderlandów)  zapraszamy do publikacji: Kompendium wiedzy o holenderskich podmiotach.”

Scroll to Top