Jak sprawdzić metadane?

Wywiadownai gospodarcza - Verificators

Czym są metadane?

W dużym skrócie metadane to dane o danych.  Metadane to ustrukturyzowane informacje opisujące, tłumaczące, lokalizujące i ułatwiające we wszelki inny sposób odnalezienie, wykorzystanie lub zarządzanie zasobem informacji. (https://www.niso.org/publications/understanding-metadata-2017)

Metadane mogą być częścią pliku, lub mogą być też przechowywane zewnętrznie; Systemy plików zawierają m.in. takie informacje jak czas modyfikacji, utworzenia lub dostępu, wielkość pliku, jego nazwę i ścieżkę dostępu. Nie dotyczy to wyłącznie plików. Metadane mogą opisywać pakiety TCP/IP, połączenia internetowe, połączenia telefoniczne etc.

Metadane w wywiadzie gospodarczym

Analiza metadanych stanowi istotny element badań śledczych w ramach działań digital forensics. Metadane nie są widoczne podczas przeglądania danych w wielu formach, takich jak dokument tekstowy lub obraz. Są jednak ważnym elementem w badaniu informacji ogólnych i analizie warunków i sposobu powstawania oraz przetwarzania pliku. Różne rodzaje dokumentów i plików mają wiele formatów a tym samym i typów metadanych, których można użyć do odkrywania ich właściwości. Ponadto metadane są przydatne w wielu sytuacjach, w których mogą stanowić dowód współpracy między grupami osób o ile nie są świadome ich istnienia lub sposobu ukrywania i usuwania.

Jak samemu sprawdzić metadane

W wielu przypadkach możemy samodzielnie sprawdzić co kryje się za fasadą pliku, np. dokumentu lub zdjęcia. Do wydobycia tego typu informacji można wykorzystać ogólnodostępne narzędzia online, np. https://www.metadata2go.com/

O metadanych należy również pamiętać tworząc pliki np. oferty i o ile nie jest obowiązkiem ich usuwanie czy ukrywanie warto zadbać o ich poprawność u podstaw, np., kto jest autorem pliku, kiedy powstała pierwsza wersja pliku i jak długo był on edytowany.

Jak dokładnie sprawdzić nieruchomość, firmę lub osobę?

W poszukiwaniu trudno dostępnych danych wraz z ich analizą wesprze Cię profesjonalna wywiadownia gospodarcza. Zespół Verificators pomoże Ci pozyskać sprawdzone informacje np. o potencjalnych partnerach biznesowych, inwestycji lub o konkurencji. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu!

Wywiadownia gospodarcza - Verificators - kontakt

- 06 października 2020 - Darmowa wywiadownia gospodarcza