Jak sprawdzić metadane?

Czym są metadane?

Nie wszyscy zapewne wiedzą czym są metadane, dlatego zanim przejdziemy do tego, jak sprawdzić metadane, skorzystamy z pomocy National Information Standards Organization, wg którego metadane w dużym skrócie, to dane o danych. „Metadane to ustrukturyzowane informacje opisujące, tłumaczące, lokalizujące i ułatwiające we wszelki inny sposób odnalezienie, wykorzystanie lub zarządzanie zasobem informacji.” (https://www.niso.org/publications/understanding-metadata-2017)

Podobną definicję metadanych znajdziemy również na stonie Encyklopedia „Metadane to inaczej „dane o danych”, lub też „informacja o informacji”. Są to określenia umożliwiające wyszukanie pożądanej informacji wraz z odpowiedzią w jakiej relacji pozostaje ona do innych informacji. Opisując więc zbiory danych przestrzennych powinny powinny zawierać informację o rodzaju obiektów, ich położeniu, pochodzeniu a także dotyczące ich szczegółowości, standardów, praw własności i praw autorskich, cen jak również sposobach uzyskania dostępu do danych oraz warunkach użycia ich w określonym celu. Najczęstszym podawanym przykładem metadanch jest katalog biblioteczny.” (Zarządzania https://mfiles.pl/pl/index.php/Metadane)

Metadane mogą być częścią pliku (metadane plików), lub mogą być przechowywane zewnętrznie; Systemy plików zawierają m.in. takie informacje jak czas modyfikacji, utworzenia lub dostępu, wielkość pliku, jego nazwę i ścieżkę dostępu. Nie dotyczy to wyłącznie plików. Metadane mogą opisywać pakiety TCP/IP, połączenia internetowe, połączenia telefoniczne etc.

Metadane w wywiadzie gospodarczym

Analiza metadanych stanowi istotny element badań śledczych w ramach działań digital forensics. Metadane nie są widoczne podczas przeglądania danych w wielu formach takich jak dokument tekstowy lub obraz. Są jednak ważnym elementem w badaniu informacji ogólnych i analizie warunków i sposobu powstawania oraz przetwarzania pliku. Pliki mają wiele formatów, a tym samym jest wiele róznych metadanych, które można użyć do odkrywania ich właściwości. Ponadto metadane są przydatne w wielu sytuacjach, w których mogą stanowić dowód.

Przykłady metadanych:

  • data i godzina utworzenia pliku;
  • autor i współtwórcy pliku;
  • nazwa komputera;
  • adres IP i położenie geograficzne;
  • imię i nazwisko powiązane z profilem systemu operacyjnego PC;
  • operator sieci komórkowej;
  • model smartfona, tabletu, smartTV
  • informacje o kamerze, aparacie z pliku MP4, MPEG, AVI, WAV, MP3, JPG, BMP, PNG itp.
  • i wiele, wiele innych.

Dzięki metadanym ujawniona może zostać np. interakcje między pojedynczymi osobami lub całymi grupami, które na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą nic wspólnego. Możliwe jest również ustalenie wielu faktów, jak np. miejsce czyjegoś pobytu, czy też moment, w którym jakieś zdarzenie miało miejsce.

Jak sprawdzić metadane – samodzielnie?

Jak w wielu innych sytuacjach, tak i w temacie uzyskania informacji z metadanych, możliwe jest osiąganie sukcesów pracując samodzielnie. W wielu przypadkach możemy sprawdzić to, co kryje się za fasadą pliku, np. dokumentu lub zdjęcia bez konieczności wynajmowania specjalistów. Do wydobycia tego typu informacji można wykorzystać ogólnodostępne narzędzia online, np. https://www.metadata2go.com/

O metadanych należy również pamiętać tworząc pliki. np. oferty i o ile nie jest obowiązkiem ich usuwanie, czy ukrywanie, o tyle warto zadbać o ich poprawność u podstaw, np.: kto jest autorem pliku, kiedy powstała pierwsza wersja pliku, jak długo był on edytowany etc.

Jak dokładnie sprawdzić nieruchomość, firmę lub osobę?

Gdy wyczerpane zostaną możliwości samodzielnego sprawdzenia lub gdy potrzebny będzie raport z analizą danych, możesz skorzystać ze wsparcia profesjonalnej wywiadowni gospodarczej specjalizującej się w pozyskiwaniu i analizie trudnodostępnych danych.
Zespół Verificators pomoże Ci pozyskać sprawdzone informacje np. o potencjalnych partnerach biznesowych, inwestycji lub o konkurencji.
Jeśli potrzebujesz sprawdzonych informacji, zapraszamy do kontaktu!

Scroll to Top