KNF ostrzega przed kolejnymi podmiotami

KNF ostrzega przed kolejnymi podmiotami

W poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały dwa nowe podmioty: Waluciarz.pl z Warszawy oraz Safe Invest z siedzibą w Sopocie. Na listę ostrzeżeń publicznych wpisane są podmioty, wobec których konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności; w stosunku do nich Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Zastrzeżenia wobec Waluciarz.pl SA dotyczą „prowadzenia bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, tj. w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz oferowania instrumentów finansowych”. Zawiadomienie w tej sprawie zostało zgłoszone do do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Drugiej wpisanej na listę spółce, Safe Invest sp. z o.o., zarzuca się „gromadzenie środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób”. W tym przypadku zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe skierowano do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ.

Przed podjęciem współpracy, wskazana jest weryfikacja m.in. czy potencjalni kontrahenci bądź spółki powiązane z inwestycją nie widnieją na liście ostrzeżeń. Sprawdzenia można dokonać w prosty sposób na stronie: Lista ostrzeżeń publicznych KNF

AM, Verificators
Źródło: PAP

Scroll to Top