Kradzież

Kradzież surowca z zakładu produkcyjnego- Case study

Kontrolowanie pracowników oraz monitorowanie procesów produkcyjnych to kluczowe elementy zarządzania w każdej firmie, zwłaszcza w dużych zakładach produkcyjnych. Zapobieganie stratom, zarówno finansowym, jak i wizerunkowym, ma ogromne znaczenie dla stabilności i efektywności przedsiębiorstwa. W dobie rosnącej konkurencji i zaostrzających się przepisów, nieprawidłowości i kradzieże mogą nie tylko obniżyć zyski, ale także wpłynąć na reputację firmy. Dlatego systemy monitoringu oraz procedury kontrolne muszą być skuteczne i dobrze zorganizowane, aby zapewnić bezpieczeństwo i integralność wszystkich procesów. Przykład opisany poniżej ilustruje, jak drobne kradzieże mogą prowadzić do poważnych strat i jak ważne jest dokładne śledzenie i analizowanie każdej anomalii w procesach produkcyjnych.

Analiza sytuacji

Firma X, duży zakład produkcyjny na południu Polski, zleciła nam przeprowadzenie drobnych ustaleń majątkowych. W trakcie rozmów z dyrektorem ujawniono poważny problem – znikanie surowca używanego do produkcji. Ilość dostarczanego surowca nie zgadzała się z jego zużyciem oraz ilością odpadów. Dotychczasowe kontrole obejmujące monitoring placu produkcyjnego oraz ruchu pracowników nie przynosiły żadnych rezultatów, a straty były ogromne – około 1/6 dostaw surowca znikała w niewyjaśniony sposób. Dyrektor zakładu wyraził poważne zaniepokojenie tym problemem, ponieważ wpływało to negatywnie na wyniki finansowe i efektywność produkcji.

Działania detektywistyczne

Postanowiliśmy przyjrzeć się sprawie bliżej, aby zidentyfikować źródło problemu i zaproponować skuteczne rozwiązania. Po zawarciu stosownej umowy, uzyskaliśmy dostęp do monitoringu zakładowego oraz wyników kontroli pracowników przy wyjściu z terenu zakładu. Nasze działania obejmowały kilka kluczowych etapów:

Analiza Monitoringu: Przeprowadziliśmy szczegółową analizę dostępnych nagrań, śledząc drogę surowca od momentu jego wjazdu na teren zakładu do momentu użycia podczas produkcji. Skoncentrowaliśmy się na identyfikacji obrębów martwych, czyli miejsc, gdzie nie było monitoringu. Wytypowaliśmy te obszary jako potencjalną lokalizację kradzieży surowca.

Obserwacja Pracowników: W trakcie analizy zauważyliśmy, że kilkunastu pracowników regularnie poruszało się po terenie zakładu z plecakami lub torbami, co wzbudziło nasze podejrzenia. Miejsca, gdzie używali tych toreb, były poza zasięgiem kamer, co umożliwiało im niezauważalne wynoszenie surowca. Co więcej, torby były na tyle małe, że nie budziły podejrzeń innych pracowników, którzy sądzili, że są to „śniadaniówki”.

Kontrole na Wyjściu: Przeanalizowaliśmy procedury kontroli przy wyjściu tych pracowników z terenu zakładu. Okazało się, że dotychczasowe kontrole nie wykazywały żadnych nieprawidłowości, co sugerowało, że surowiec jest wynoszony w sposób niezauważalny. Pracownicy ochrony nie wykazywali czujności przy sprawdzaniu toreb i plecaków, ponieważ każda pojedyncza partia skradzionego surowca była niewielka objętościowo. To umożliwiało dokonywanie kradzieży z niskim ryzykiem wykrycia. 

Zewnętrzna Obserwacja: Przed podjęciem rozmów z podejrzewanymi pracownikami, zaproponowaliśmy przeprowadzenie obserwacji wytypowanych osób po opuszczeniu zakładu. Ustaliliśmy, że po pracy jechali do miejsc zamieszkania, gdzie opróżniali torby w piwnicach lub komórkach. Dzięki temu udało się zidentyfikować miejsca, gdzie przechowywano skradziony surowiec.

Efekty obserwacji – kradzież surowca

W wyniku naszych działań, w miejscach zamieszkania podejrzewanych pracowników znaleziono skradziony surowiec. Ilość surowca zlokalizowana w prywatnych posesjach pracowników była znaczna, co potwierdziło skalę problemu. Ustalono, że liczba pracowników zaangażowanych w ten proceder była na tyle duża, że straty zakładu były naprawdę znaczące. Mimo dokładnych badań, nie udało się ustalić, czy pracownicy działali świadomie w porozumieniu ze sobą, ani czy pracownicy ochrony przymykali oko na te „drobne” kradzieże czy też nie dokładali starań w swojej pracy. Te ustalenia rzuciły nowe światło na problem i pozwoliły na opracowanie strategii zaradczych.

Podsumowanie

Nasze działania pozwoliły na zidentyfikowanie przyczyny znikania surowca oraz wytypowanie sprawców kradzieży. Dzięki tym ustaleniom, firma mogła podjąć odpowiednie kroki w celu zminimalizowania strat i zaostrzenia procedur kontrolnych. Wprowadzenie bardziej rygorystycznych kontroli oraz zmiany w systemie monitoringu były kluczowe dla zapobieżenia przyszłym kradzieżom. Nasze działania przyczyniły się do poprawy efektywności zakładu oraz zwiększenia bezpieczeństwa wewnętrznego. Przypadek ten podkreśla znaczenie skutecznego monitoringu i regularnych kontroli w zapobieganiu stratom i zapewnieniu bezpieczeństwa procesów produkcyjnych.

Autor: Detektyw Verificators

*Dane klientów zostały zanonimizowane przed publikacją.

Zapoznaj się z innymi artykułami na naszym blogu:

Złodziej, który nie istnieje – Case Study
Vulnerability assessment w audycie bezpieczeństwa
Scroll to Top