M&A Background Check

M&A Background Check – Case Study

M&A Background check to proces zbierania i analizowania informacji na temat danej osoby lub organizacji, aby ocenić ich wiarygodność, historię biznesową, reputację oraz potencjalne ryzyka związane ze współpracą. Tego typu procedura jest szeroko stosowana w różnych dziedzinach, w tym w procesach due diligence związanych z fuzjami i przejęciami, a także w ocenie wiarygodności partnerów biznesowych.

Tło sprawy

Zagraniczny inwestor zainteresowany zakupem polskiej spółki zgłosił się do renomowanej kancelarii prawnej w Polsce. Chciał nabyć firmę, ale miał wątpliwości co do przyszłego zarządu. Inwestor posiadał już dwa podstawowe rodzaje due diligence – prawne i finansowe. Jednak, planując utrzymanie obecnego zarządu po przejęciu, potrzebował dodatkowej weryfikacji wiarygodności i historii biznesowej prezesa oraz wiceprezesa spółki.

Zamierzając zakupić 50% udziałów od prezesa i 50% od wiceprezesa, inwestor chciał, aby obaj menedżerowie pozostali na swoich stanowiskach przynajmniej przez dwa lata. Miało to zapewnić stabilność i ciągłość zarządzania firmą. W związku z tym pojawiła się potrzeba dokładnego sprawdzenia ich przeszłości zawodowej, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z ich wcześniejszą działalnością.

Rozwiązanie

Kancelaria prawna, wiedząc o istnieniu naszej firmy specjalizującej się w M&A background check, zleciła jej dodatkowe sprawdzenie zarządu spółki. Nasz zespół miał za zadanie przeprowadzić wszechstronną analizę, obejmującą:

  • Opinie na temat prezesa i wiceprezesa jako pracodawców oraz jakości zarządzania spółką.
  • Potencjalne negatywne opinie dotyczące produktów lub usług spółki.
  • Historie biznesowe obu członków zarządu, w tym wcześniejsze zakładane i likwidowane przez nich spółki.
  • Możliwe konflikty interesów, takie jak istnienie konkurencyjnych firm prowadzonych przez członków ich rodzin.
  • Reputację członków zarządu w środowisku biznesowym, w tym ich aktywność na portalach społecznościowych.

Proces M&A background check

Przystąpiliśmy do pracy, zbierając informacje z różnych źródeł zewnętrznych. Ważnym elementem była anonimowość całego procesu – sprawdzani członkowie zarządu nie byli informowani o prowadzonym dochodzeniu. Jako agencja detektywistyczna mamy podstawy prawne, aby weryfikować osoby i zbierać informacje bez ich zgody. Dzięki temu mogliśmy dokładnie i niezależnie przeanalizować potencjalne ryzyka.

  1. Sprawdzenie opinii i reputacji: Zbadaliśmy opinie z portali pracy i serwisów takich jak Google, aby dowiedzieć się, jak firma jest postrzegana przez pracowników i klientów. Szukano informacji, które mogłyby świadczyć o problemach w zarządzaniu i jakości produktów lub usług oferowanych przez spółkę.
  2. Analiza historii biznesowej: Verificators przeanalizowało historię zawodową prezesa i wiceprezesa, sprawdzając ich wcześniejsze powiązania z różnymi firmami. Celem było ustalenie, czy w przeszłości zarządzane przez nich spółki miały problemy finansowe lub prawne, które mogłyby wskazywać na ryzyko dla nowego inwestora.
  3. Weryfikacja konfliktów interesów: Analizowano, czy w otoczeniu prezesa i wiceprezesa (np. wśród członków ich rodzin) nie działają firmy konkurencyjne. Chodziło o wyeliminowanie ryzyka, że po przejęciu spółki wartościowe kontrakty i aktywa mogłyby zostać przeniesione do innych podmiotów, kontrolowanych przez te same osoby.

Wyniki

Analiza wykazała kilka istotnych zagrożeń:

  1. Ryzyko reputacyjne: Odkryto, że jeden z członków zarządu prowadził anonimowe konto w mediach społecznościowych, gdzie publikował wulgarne i obraźliwe treści polityczne. Takie zachowanie mogło zaszkodzić reputacji spółki, zwłaszcza że świadczyła ona usługi dla spółek skarbu państwa. Negatywne opinie mogłyby wpłynąć na relacje biznesowe i prowadzić do utraty kontraktów.
  2. Ryzyko operacyjne: Historia zawodowa drugiego członka zarządu pokazała, że dwie z trzech firm, którymi wcześniej zarządzał, zostały zlikwidowane wkrótce po sprzedaży. Schemat działania sugerował, że członkowie zarządu mogli dążyć do wyciągnięcia wartościowych aktywów ze spółki przed jej całkowitym opuszczeniem, co mogło prowadzić do jej upadku, a sami wzbogacili by się po sprzedaży.

Decyzja inwestora

Na podstawie naszego raportu, inwestor zdecydował się zmienić strategię zakupu. Zamiast nabywać całą spółkę, postanowił kupić jedynie część udziałów. Dzięki temu mógł dalej rozwijać firmę i mieć na nią wpływ, minimalizując jednocześnie ryzyko związane z działalnością zarządu. Taki krok pozwolił inwestorowi zabezpieczyć swoje interesy i uniknąć potencjalnych strat finansowych.

Podsumowanie

Ten przykład pokazuje, jak ważne jest przeprowadzenie kompleksowego M&A background check, które obejmuje nie tylko aspekty prawne i finansowe, ale również śledcze. Informacje uzyskane przez naszych analityków pozwoliły inwestorowi na podjęcie świadomej decyzji, minimalizując ryzyka związane z przejęciem i dalszym zarządzaniem spółką. Dzięki temu inwestor mógł zmodyfikować swoje plany i zmniejszyć ryzyko związane z inwestycją, co jest kluczowe w procesach fuzji i przejęć.

Autor: Kamil Pastuszka

*Dane klientów zostały zanonimizowane przed publikacją.

Zapoznaj się z innymi artykułami na naszym blogu:

Kradzież surowca z zakładu produkcyjnego- Case study
Złodziej, który nie istnieje – Case Study
Scroll to Top