Ustalenie informacji z zagranicy

Ustalenie informacji z zagranicy – Case study

Zgłosił się do nas klient, który chciałby nawiązać współpracę z firmą z Estonii. Poprosił o sprawdzenie podstawowych informacji na temat wspomnianej spółki. Interesowało go przede wszystkim, czy firma faktycznie istnieje i czy zajmuje się tym, co deklaruje, oraz jaka jest jej sytuacja finansowa. Klientowi zależało nie tylko na sprawozdaniach finansowych, ale także na informacjach o zadłużeniu oraz ewentualnych aferach korupcyjnych.

Estonia – lider cyfrowej transformacji

Estończycy postawili na Internet i edukację, dzięki czemu po 30 latach mają najwięcej firm o ogromnej wartości ekonomicznej. Dzięki systemowi i wykorzystaniu możliwości Internetu oraz nowoczesnych technologii, ich rozwój jest nieustanny. Republika Estonii jest najbardziej zaawansowanym cyfrowo krajem na świecie, oferując swoim obywatelom usługi publiczne zdigitalizowane w 99 procentach. Wysoki poziom zaufania obywateli do rządu, jeden z najwyższych wśród państw UE, sprzyja dynamicznemu rozwojowi start-upów, zwłaszcza w branży IT. Estonia ma największą liczbę start-upów na mieszkańca w Europie, co przyczynia się do nazywania jej Nadbałtycką Doliną Krzemową. Stabilne prawo podatkowe oraz najszerszy na świecie wachlarz e-usług tworzą korzystne warunki dla rozwoju biznesu.

Metody weryfikacji spółki

W związku z tym sprawdzenie estońskiej spółki nie jest trudnym zadaniem, ale wymaga wielotorowego i skrupulatnego podejścia. Rejestry spółek w Estonii są ogólnodostępne, a przy ich wyszukiwaniu pomocne jest przełączenie się na estoński VPN. Istnieje kilka estońskich portali, które dostarczają informacji na temat działalności i spółek zarejestrowanych w kraju. Każdy z tych portali oferuje szeroki wachlarz informacji, a ich dodatkowym atutem jest dostępność wersji anglojęzycznych.

Uzyskane informacje

Wyciągi z estońskiego rejestru spółek zawierają praktycznie wszystkie niezbędne informacje. Udało nam się  znaleźć podstawowe dane spółki, takie jak data rejestracji, numery VAT, numery kont bankowych oraz informacje o kluczowych osobach. Wchodząc głębiej, sprawdziliśmy historię spółki, w tym przekształcenia, zmiany nazw i profili działalności. Przeanalizowaliśmy również sprawozdania finansowe, które były regularnie publikowane. Z danych wynikało, że działalność przynosi spółce zyski. Sprawozdania te dostarczają wielu przydatnych informacji na temat sytuacji finansowej firmy.

Portale, z których czerpaliśmy informacje, dostarczają również danych na temat liczby zatrudnionych osób i średniego wynagrodzenia pracowników. Ponadto można tam znaleźć informacje o wysokości płaconych przez spółkę podatków oraz ewentualnych zaległościach płatniczych, na przykład wobec dostawców.

Informacje o nieruchomościach i sprawach sądowych

Estońskie portale dostarczają także informacji o nieruchomościach, których spółka jest właścicielem, oraz o wszystkich sprawach sądowych bądź komorniczych związanych z działalnością firmy. Można znaleźć historię postępowań komorniczych, decyzje sporów konsumenckich oraz polecenia zapłaty. Dostępne są również prognozy finansowe na przyszły rok, wygenerowane na podstawie obecnej sytuacji spółki, oraz zebrane doniesienia medialne na temat firmy i kluczowych osób. W celu kompleksowego przedstawienia firmy konieczny jest również research medialny i sprawdzenie doniesień w różnych źródłach.

Weryfikacja informacji

Wszelkie informacje znalezione na estońskich portalach trzeba zweryfikować za pomocą różnych źródeł. Nie można polegać tylko na jednym portalu, gdyż mogą występować na nim błędne dane. Porównanie informacji z kilku źródeł, znalezienie rozbieżności i ich wyjaśnienie to bardzo ważne elementy każdego śledztwa. Nie możemy przekazać klientowi informacji bez pewności, że są one prawdziwe i potwierdzone.

Dodatkowe kroki w weryfikacji

Jak widać, dane z portali są bardzo obszerne i odpowiadają na wiele pytań klienta. Jednakże nie odpowiadają na jedno – czy spółka faktycznie zajmuje się tym, co deklaruje. Dlatego bardzo ważne jest posiadanie szerokich kontaktów na całym świecie. Aby sprawdzić, jak faktycznie wygląda działalność spółki, poprosiliśmy o pomoc nasz kontakt w Estonii. Zaprzyjaźniony detektyw udał się na miejsce, aby naocznie przekonać się o wszystkim. Dodatkowo zrobił dla nas kilka zdjęć, które stanowiły dodatkowy dowód, odpowiadający na pytanie klienta.

Podsumowanie

Sprawdziliśmy estońską firmę dla naszego klienta, analizując jej istnienie, działalność oraz sytuację finansową. Wykorzystaliśmy estońskie portale rejestrowe, które dostarczyły szczegółowych informacji, takich jak dane rejestracyjne, finansowe, zatrudnienia, nieruchomości oraz sprawy sądowe. Wszystkie dane zostały zweryfikowane z różnych źródeł. Aby potwierdzić rzeczywistą działalność firmy, nasz detektyw w Estonii przeprowadził wizytację na miejscu i dostarczył dowody w postaci zdjęć. Weryfikacja potwierdziła, że spółka działa zgodnie z deklaracjami, spełniając wymagania klienta.

Autor: Piotr Dobosz

*Dane klientów zostały zanonimizowane przed publikacją.

Zapoznaj się z innymi artykułami na naszym blogu:

M&A Background Check – Case Study
Kradzież surowca z zakładu produkcyjnego- Case study
Scroll to Top