Money talks. Case study - nadużycia finansowe

Money talks. Case study – nadużycia finansowe

W ostatnim czasie analitycy Verificators mieli okazję badać sprawę, którą zainicjowali sygnaliści pewnej polskiej firmy o ugruntowanej pozycji na rynku. Informacje dotyczyły Głównego Menadżera Regionu, który rzekomo czerpał nieuczciwe korzyści finansowe w trakcie zawierania kontraktów, stosując przy tym fałszowanie różnego rodzaju dokumentów. Według doniesień innych pracowników, te działania miały umożliwiać regularne wyprowadzanie pieniędzy z firmy, co w efekcie przynosiło szkodę spółce. 

Sygnaliści wskazywali na wyraźne podniesienie standardu życia Głównego Menadżera Regionu. Przedstawiając konkretne przykłady, zwracali uwagę na to, że Menadżer zaczął nagle dokonywać zakupów luksusowych samochodów oraz nabywać znaczną liczbę nieruchomości. Te niecodzienne zachowania i wydatki budziły poważne wątpliwości co do zgodności z oficjalnymi źródłami jego dochodów. Wszystko to razem tworzyło niepokojący obraz i stanowiło podstawę do prowadzenia bardziej szczegółowych badań w celu zrozumienia pełnej skali potencjalnych nieprawidłowości w działalności Menadżera.

Mapowanie działań 

Verificators w przypadku tej sprawy miało za zadanie zbadanie tematu i wykazanie na ile wskazania pracowników mogą mieć pokrycie w rzeczywistości. 

Oprócz ustalenia posiadanego majątku, zadaniem Analityków było również określenie wartości posiadanego majątku oraz zbadanie chronologii nabywania lub zbywania aktywów. Głównym celem było obalenie lub potwierdzenie istnienia jakiejkolwiek fraudowej procedury lub przestępczej działalności. Z racji, że wątek fałszowania dokumentów był prowadzony jako odrębne działania, Klientowi zależało na odkryciu wszelkich innych płaszczyzn, które można przedstawić jako dowód w sprawie.

Follow the money

Już na samym początku naszych dochodzeń zauważyliśmy, że Menadżer faktycznie posiada kilkanaście nieruchomości, co stanowiło pierwszy znaczący punkt odniesienia w naszym śledztwie. Przeważająca większość z nich stanowiła nowoczesne apartamenty z przynależnymi miejscami garażowymi, usytuowane na nowych osiedlach. Wszystkie apartamenty zakupione były w stanie deweloperskim.

Poza apartamentami, Menadżer posiadał również kilka mieszkań znajdujących się w odrestaurowanych, zabytkowych kamienicach, usytuowanych w samym sercu miasta. Te lokale stanowiły swoiste połączenie nowoczesności z historycznym charakterem miejsca. Ta różnorodność posesji budziła dodatkowe zainteresowanie, szczególnie w kontekście ich charakterystyki i wartości.

Wśród posiadanych nieruchomości była jedna nieruchomość gruntowa wraz z budynkiem, do którego nie było dostępu z poziomu Google Street View. 

Od razu wysłaliśmy na miejsce detektywa, który dostarczył nam zdjęcia nieruchomości. Okazało się, że na dużej działce o powierzchni prawie tysiąc metrów kwadratowych, stał nowoczesny, nowo wybudowany dom. Na terenie działki zaparkowane były dwa auta wyższej klasy z 2022 roku. 

Interesującym spostrzeżeniem wydało się, że przy takiej ilości posiadanych nieruchomości, żadna z nich nie była obciążona hipoteką. Menadżer cały swój dobytek kupił za przysłowiową gotówkę.  

Analiza śledcza – nadużycia finansowe

Wstępne ustalenia dostarczyły nam cenne materiały do dalszej analizy. Zebraliśmy szczegółowe informacje dotyczące dat nabycia poszczególnych nieruchomości oraz pojazdów, a następnie przekształciliśmy te dane na oś czasu, aby lepiej zrozumieć i zwizualizować okresy, w jakich Główny Menadżer poszerzał swój majątek. W trakcie tej eksploracji pojawiła się interesująca korelacja – okazywało się, że nieruchomości były regularnie nabywane przez kilka ostatnich lat, praktycznie zawsze w połączeniu mieszkanie plus miejsce garażowe.   

Co więcej, po głębszej analizie okazało się, że nabyte apartamenty były systematycznie wynajmowane, co przynosiło Menadżerowi dodatkowy dochód. To sugerowało, że posiadanie nieruchomości nie tylko stanowiły formę inwestycji, ale także źródło stałego przychodu. 

Jednak równie interesującym zagadnieniem stał się wątek nabywania mieszkań w odrestaurowanych kamienicach w centrum miasta. W obecnych latach na rynku nieruchomości wyłania się wyraźny trend związany z nabyciem tego typu nieruchomości. Istnieje wiele uzasadnionych powodów, dla których tego rodzaju inwestycje stają się coraz bardziej atrakcyjne, a przede wszystkim zyskowne.

Rewitalizowane kamienice przyciągają uwagę nie tylko swoim historycznym obliczem, ale także możliwością generowania znaczących zwrotów z inwestycji. Zarówno deweloperzy, jak i nabywcy, zdają sobie sprawę z ogromnego potencjału kryjącego się w tego typu nieruchomościach.

Spoglądając na to z perspektywy inwestycji kapitałowej, segment rewitalizowanych nieruchomości premium oferuje pewność utrzymującego się popytu, co ma bezpośrednie przełożenie na wzrost wartości inwestycji. Warto zwrócić uwagę, że oferta tego typu nieruchomości jest ograniczona zarówno długotrwałym procesem rewitalizacji, który wymaga czasu i nakładów finansowych, jak i ograniczoną dostępnością takich obiektów. To z kolei wpływa na tendencję do wzrostu cen nieruchomości premium, co stanowi kuszącą perspektywę dla potencjalnych inwestorów, którzy szukają zysków na rynku nieruchomości.

Wnioski z trendów na rynku nieruchomości sprofilowały charakter inwestycji Menadżera, który ewidentnie celował w poszerzanie swojego majątku w aktywa o rosnącej w czasie wartości.  

Drugoplanowe źródło informacji

W ramach tej sprawy, przeprowadzono również dogłębne badania mediów społecznościowych Menadżera, jednakże jego obecność w Internecie była znikoma. Okazało się, że w przeciwieństwie do wielu innych osób, które aktywnie uczestniczą w życiu online, Menadżer pozostawał niemal niewidoczny w sieci. Jego profile w mediach społecznościowych istniały jedynie formalnie i nie były aktywnie wykorzystywane. Inaczej było w przypadku jego żony, która aktywnie publikowała treści niemal codziennie, co dawało nam cenny wgląd w ich życie.

Małżeństwo to od kilku lat regularnie wybierało się na egzotyczne wakacje, nie rzadziej niż kilka razy w roku. To jednak nie był koniec. Szczególnie w ostatnich dwóch latach żona Menadżera co miesiąc lub dwa, w towarzystwie swoich przyjaciółek, udawała się na wakacje do znanych zagranicznych destynacji.

Na jej profilach społecznościowych można było znaleźć liczne zdjęcia z ekskluzywnych restauracji oraz spotkań towarzyskich z przyjaciółmi. Ciekawym aspektem były także zauważalne zmiany w jej wyglądzie i stylu życia. Porównując zdjęcia z różnych okresów, trudno było uwierzyć, że to ta sama osoba. Było to wyraźnie widoczne, że korzystała ona z licznych zabiegów medycyny estetycznej, które znacząco odmieniły jej wygląd.

Te zmiany w stylu życia i wyglądzie żony Menadżera wydawały się zachodzić w tym samym okresie, co zauważalny wzrost majątku nieruchomościowego Menadżera. Wyraźna równoczesność tych dwóch zjawisk sugerowała, że istnieje głębsza korelacja między przemianą wizerunkową żony, a rosnącym portfelem nieruchomości męża.

Spojrzenie czysto matematyczne

Na zakończenie naszych analiz dokonaliśmy szczegółowego przeglądu wszystkich kosztów związanych z nabywaniem dóbr w ciągu kolejnych lat i zestawiliśmy je z informacjami dotyczącymi przychodów Menadżera. Bez trudu można było zauważyć, że wyniki tych porównań nie miały ze sobą absolutnie żadnego wspólnego mianownika. Niemożliwe było, aby poziom życia Menadżera opierał się jedynie na jego oficjalnym wynagrodzeniu. 

Jednakże, podczas rozważań nad tym zagadnieniem, pojawiła się pewna intrygująca hipoteza: a co, jeśli to żona Menadżera jest główną siłą napędową tego luksusowego stylu życia?  Było to jedno z możliwych wyjaśnień, zwłaszcza jeśli jej dochody znacząco przewyższałyby te męża, sugerując, że to ona może odgrywać kluczową rolę w tej układance finansowej.

Szybko jednak pojawiły się inne wnioski. Ustalono, że pracuje ona jako urzędniczka, zarabiając najniższą krajową pensję, więc możliwości finansowania przez nią inwestycji w taką ilość nieruchomości były mało prawdopodobne. Raczej korzystała ona ze „sprytu” męża i żyła na wysokim poziomie na jego koszt. 

Wnioski

Case study wykonane przez Verificators, rzuca światło na kluczowe aspekty nadużyć finansowych w korporacjach. Istotne „czerwone flagi”, takie jak gwałtowny wzrost standardu życia Menadżera, zakup luksusowych samochodów i nieruchomości nabywanych bez zabezpieczeń hipotecznych, sygnalizują potencjalne nadużycia. Trudności w udowodnieniu takich praktyk leżą w ukrywaniu działań przez osoby zaangażowane, gdzie analiza majątku i transakcji jest kluczowa.

Równie ważna jest rola mediów społecznościowych w śledztwach, gdzie cyfrowe ślady i życie prywatne mogą dostarczyć istotnych informacji. Przykładem jest aktywność żony Menadżera, która pomogła ujawnić ich styl życia.

Centralnym elementem jest rola sygnalistów – ich odwaga w zgłaszaniu podejrzeń często inicjuje dochodzenia i pomaga w rozwiązywaniu problemów etycznych w firmach. Ten przypadek podkreśla znaczenie tworzenia bezpiecznego środowiska dla sygnalistów oraz potrzebę skutecznych procedur kontroli wewnętrznej w organizacjach, by zapobiegać i wykrywać nadużycia finansowe.

Autor: Patrycja Kruczkowska

*Dane klientów zostały zanonimizowane przed publikacją.

Zapraszamy do przeczytania pozostałych case studies: https://verificators.com/wykorzystanie-ai-do-oszustw-poprzez-zdjecia/

Scroll to Top