Wykrywanie podsłuchów w biurach - case study

Wykrywanie podsłuchów w biurach – case study

W świecie biznesu ochrona poufności informacji staje się coraz ważniejsza, zwłaszcza w kontekście intensywnej konkurencji. Nasz klient zgłosił obawy dotyczące możliwej obecności podsłuchów w biurze, po wycieku informacji z rozmowy trzech członków zarządu. Zlecający twierdził, że nie mogło dojść do tej sytuacji bez zewnętrznego podsłuchu. Po wstępnej rozmowie podjęliśmy się analizy oraz działań mających na celu zidentyfikowanie i zlikwidowanie potencjalnych zagrożeń dla poufności danych. 

Opis badanego obiektu

Lokal biurowy jest zlokalizowany w budynku przemysłowym z przełomu lat 70 i 80 tych, który został zaadaptowany na biura. Zarząd firmy zdecydował się na takie rozwiązanie głównie ze względów logistycznych – budynek znajduje się na tej samej działce, co hala produkcyjna i magazyn firmy. Najbliższe otoczenie to dawna dzielnica przemysłowa jednego z większych polskich miast, która wraz z jego rozwojem podlega rewitalizacji i zamienia się w tereny biurowo-usługowe. W okolicy jest wiele innych budynków biurowych, magazynów, starych budynków przemysłowych oraz jeden hotel.

Działania techników

Technicy wykonali wieloetapowe sprawdzenie całego lokalu zgodnie z przyjętą metodyką. Zastosowana w badaniu aparatura umożliwia wykrycie nadajników podsłuchowych, rejestratorów audio, kamer internetowych i z rejestratorem oraz innej elektroniki. Zestaw urządzeń detekcyjnych został dobrany tak, że nie ma znaczenia czy, elektronika ta będzie włączona czy wyłączona, by została wykryta.

Efekt wykrywania podsłuchów

Technicy przeprowadzili rutynowe badanie pomieszczeń wskazanych przez klienta, jednak nie wykryli żadnych urządzeń inwigilacyjnych, natomiast potencjalny problem wyszedł podczas testu barier akustycznych. Niepokojący wynik tego testu skłonił techników do fizycznego sprawdzenia elementów konstrukcyjnych pomieszczeń, przy czym spostrzeżono, że nowoczesne ścianki dzielące tzw. open space na mniejsze pomieszczenia sięgają jedynie do poziomu sufitu podwieszanego, ponad którym znajduje się blisko metr przestrzeni do rzeczywistego sufitu. Znajdowały się stare podwieszane lampy oraz przewody nieznanego przeznaczenia. Instalacja przeciwpożarowa i przewody wentylacyjne zostały dołożone podczas modernizacji obiektu i próby dostosowywania do dzisiejszych standardów. Powyżej poziomu ścianek działowych nad sufitem podwieszanym pomieszczenia przedzielone były prowizorycznie płytami gipsowo kartonowymi czego efektem była praktycznie zerowa izolacja akustyczna. Będąc w pomieszczeniach przylegających do sali, w której odbywały się ważne rozmowy, można było usłyszeć lub nagrać wszystko. Co więcej, w warunkach sprzyjających (cisza) rozmowy z sali było słychać w dużej części biura. Technicy zwrócili również uwagę na ryzyko inwigilacji z zewnątrz wynikające z otaczających budynek innych biur a nawet hotelu, których okna wychodziły wprost na okna biura, w związku z czym istniało realne ryzyko wykorzystania mikrofonów laserowych czy nagrywania spotkań kamerą.

Podsumowanie

Podczas opisanego zlecenia technicy wykonali wszystkie czynności z należytą starannością, jednak nie znaleźli żadnych podsłuchów.

Wyjaśnienia mogą być takie:

  • podsłuch był wcześniej, ale teraz już go nie ma (interesujące informacje zostały pozyskane i wykorzystane, co spowodowało dostrzeżenie problemu),
  • poufne rozmowy wcale nie są poufne (ze względu na nieskuteczną izolację dźwiękową pomieszczeń lub brak kontroli nad przyległymi pomieszczeniami do pomieszczeń, w których prowadzone są wrażliwe rozmowy),
  • podsłuch prowadzony jest z zewnątrz za pomocą np. mikrofonu laserowego,
  • wiele innych.

Gdy wynik badania antypodsłuchowego nie pozwala ustalić tego, gdzie znajduje się przeciek i że jego źródłem jest użyty środek techniczny, to nadal dostarcza cennych informacji. Klient po otrzymaniu wskazówek od techników podczas badania oraz po zapoznaniu się z raportem, mając szerszy obraz sytuacji może zaplanować dalsze działania i zmiany w funkcjonowaniu firmy. Rekomendacje zamieszczone w raporcie dotyczą szerokiego spektrum napotkanych podczas badania czynników ryzyka i są wartością umożliwiającą zapobieganie podobnym i innym kryzysom w przyszłości.

W tym przypadku klient w rekomendacjach znalazł między innymi punkty dotyczące zabezpieczenia tafli okien przed możliwością inwigilacji z zewnątrz, tj. zastosowanie emiterów losowego szumu tzw. wibroakustyka oraz oklejenie okien specjalistyczną folią uniemożliwiającą przejście wiązki lasera do pomieszczenia.

Stare budynki poprzemysłowe i biurowce mogą być atrakcyjne ze względu na niższe ceny najmu oraz ze względu na często bardzo dobrą lokalizację, jednak należy pamiętać, że w starych murach należy zadbać o większą liczbę spraw niż w gotowym, oddanym niedawno do użytku biurowcu wyposażonym w najnowsze osiągnięcia techniki. Bolączki starych budynków mogą być przyczyną kłopotów, zwłaszcza jeśli szkodliwy potencjał nie zostanie wcześnie rozpoznany i zneutralizowany odpowiednimi procedurami czy rozwiązaniami technicznymi. Badanie przeciwpodsłuchowe to nie tylko działanie po danym incydencie, wycieku, podejrzeniu szpiegostwa, ale również jako element szerszego audytu bezpieczeństwa informacyjnego, czyli jeden z kroków do eliminacji przyczyn problemu.

Autor: Michał Nosowski

*Ze względu na szacunek i bezpieczeństwo naszych klientów w celu publikacji dokonano anonimizacji wszystkich danych wrażliwych.

Zapraszamy również do przeczytania naszych pozostałych case study : https://verificators.com/money-talks-case-study-naduzycia-finansowe/

Scroll to Top