Poszukiwanie majątku dłużnika

Poszukiwanie majątku dłużnika

W chwili gdy zaczynają się problemy finansowe dłużnika komunikacja i przedstawianie sprawy jasno i zgodnie z rzeczywistością może być kluczowe dla dobrego rozwiązania sytuacji. Jak jednak poradzić sobie z problematycznym dłużnikiem, zachowującym się z premedytacją? Jak oszuści wyłudzają, a później ukrywają pieniądze?

Klasyczną metodę ucieczki przed wierzycielem jest przekazanie majątku bliskim. Może się to odbywać na podstawie umowy darowizny lub fikcyjnej umowy kupna-sprzedaży. W ramach relacji rodzinnych zdarzają się również fikcyjne rozwody. Alimenty mają pierwszeństwo w regulowaniu długów, a ich wysokość może być ustalona pomiędzy małżonkami.

Inną metodą jest obciążanie majątku kolejnym zobowiązaniami. W tym przypadku wierzyciele rzeczowi, udzielający kredytu pod zastaw, mają pierwszeństwo w zaspokajaniu roszczeń z majątku dłużnika. W tym zestawieniu przedsiębiorca próbujący uzyskać zaległe płatności za faktury niestety nie ma wysokiego priorytetu jako wierzyciel.

Inaczej chroniony jest zapas zgromadzonej przez dłużnika gotówki. Komornik może zająć nadwyżkę z rachunku bankowego – ponad trzykrotność średniej krajowej pensji. Aby uniknąć tej formy windykacji dłużnik może po prostu często zmieniać rachunki bankowe. Wystarczy, że przed osiągnięciem wyznaczonej kwoty zmieni bank. W procesie z udziałem komornika oznacza to, że konieczne jest ponowne rozpoczęcie procedury ustalenia, jakie konta dłużnik posiada i ile ma na nich pieniędzy.

Dłużnicy wkorzystują również podstawione osoby tzw. słupy do zakładania kont na ich dane. Formalnie właścicielem konta jest słup, ale wszelkie pełnomocnictwa do niego ma dłużnik i to on tak naprawdę dysponuje umieszczonymi na rachunku środkami.

Wymienione powyżej metody stosowne są zwykle w pomniejszych i jeszcze nie tak skomplikowanych sprawach. Bardziej wyrafinowane metody obserwuje się przy oszustwach i wyłudzeniach biznesowych na większą skalę.

Wywiadownie gospodarcze stanowią wsparcie w każdym przypadku. Jeszcze przed wystąpieniem o egzekucję komorniczą możemy ustalić wartościowe aktywa posiadane przez dłużnika. Przygotowany raport majątkowy pomoże w oszacowaniu wypłacalności dłużnika oraz szans na odzyskanie należności. W trakcie pracy komornika wspieramy poszukiwania majątku. Uzupełniamy ustalenia komornicze również o majątek nieewidencjonowany lub nieoczywisty. Nie dla wszystkich jest jasne, co może być uznane jako aktywa wartościowe, z których można domagać się spłaty należności. Dla nas ważne są szczegóły, dlatego nie zaskoczy nas potrzeba poszukiwania maszyn budowlanych, pojazdów typu segway czy nawet inwentarza żywego w tym koni lub rasowych psów.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy pomogą Ci określić zakres koniecznych działań oraz wesprą Cię na drodze do odzyskania wierzytelności.

Scroll to Top