Egzekucje komornicze w czasie epidemii

Egzekucje komornicze w czasie epidemii

Rada Ministrów ma w zanadrzu gotowy projekt rozporządzenia zawieszającego na czas stanu epidemii dokonywanie wszelkich postępowań i czynności tzw. egzekucji administracyjnej, czyli prowadzonej przede wszystkim przez organy celno-skarbowe i ZUS. Jest to istotna regulacja prawna w chwili] kiedy wiele przedsiębiorstw walczy o utrzymanie płynności finansowej. Z treści projektu wynika, że rząd chce zawiesić egzekucje administracyjne w całym kraju i niemalże wszystkie postępowania egzekucyjne.

Po wejściu w życie, tj. w dniu opublikowaniu w Dzienniku Ustaw rozporządzenia wstrzymane będą egzekucje: zaległych podatków (VAT, CIT, PIT, podatku od nieruchomości), ceł, opłat, grzywien i kar pieniężnych (oprócz wymierzanych za łamanie zakazów związanych z ograniczaniem pandemii), wynagrodzeń za pracę (np. na podstawie decyzji PIP). Egzekucje nie będą prowadzone np. z rachunków bankowych, ruchomości, nieruchomości, wynagrodzenia za pracę, instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, z autorskich praw majątkowych.

Założenia mają praktyczne uzasadnienie, ponieważ dalsze egzekwowanie przez państwo zaległości za zobowiązania publicznoprawne przyczyniłoby się do upadku firm, co uniemożliwiłoby uzyskiwanie od nich wpływów podatkowych w przyszłości. Nie jest w tej chwili jasno określone do kiedy miałby być wstrzymane postępowania egzekucyjne, jednak chwila wytchnienia od lęku przed wizytą komornika pozwoli przedsiębiorcom skupić się na restrukturyzacji i utrzymaniu swoich firm na powierzchni.

Ten projekt Rady Ministrów nie uwzględnia postępowań na wniosek wierzycieli niepublicznych. W celu zabezpieczenia przyszłych płatności rozwiązaniem może być zabezpieczenie z majątku dłużnika. Dzięki weryfikacji wykonanej przez wywiadownię gospodarczą możesz dowiedzieć się jakim majątkiem dysponuje dłużnik lub kontrahent.

Dowiedz się jak zweryfikować majątek posiadany przez dłużnika lub kontrahenta – skontaktuj się z zespołem Verificators
zadzwoń: +48 22 213 95 53
lub napiszna: office@verificators.com

Scroll to Top