Epidemia zwalnia

Epidemia zwalnia

Na dzisiaj, w porównaniu do miesiąca poprzedniego, mamy przyrost 30 tysięcy bezrobotnych – powiedziała w środę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Na podstawie danych GUS można zauważyć, że cięcia etatów ruszyły niemal natychmiastowo wraz z blokadą gospodarki. Spadek etatów odnotowany w marcu i kwietniu jest nadal określany przez specjalistów i analityków rynkowych jako zwiastun potencjalnej skali zwolnień. Według ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) 2020 rok może być najgorszym rokiem dla światowej gospodarki od czasów Wielkiego Kryzysu, a skutki pandemii będą bardziej dotkliwe niż te, które obserwowaliśmy w związku z kryzysem finansowym sprzed dekady.

Pisaliśmy już jak zabezpieczyć firmę w czasie kryzysu, podkreślając istotną rolę weryfikacji potencjalnych kontrahentów. Tzw. sprawdzenie z należytą starannością to nie tylko formalny obowiązek, a przede wszystkim skuteczna metoda ochrony własnego interesu.

Wraz ze zmianami na rynku i wzrostem bezrobocia należy brać pod uwagę zmianę dynamiki karier. Dla wielu osób może być konieczne przekwalifikowanie się i zmiana profilu zawodowego. Biorąc pod uwagę, że kryzys zwykle idzie w parze ze wzrostem prób oszustw, czujność należy zachować również w procesach rekrutacyjnych.

W ramach skutecznego wsparcia dla firm, Verificators dysponuje usługą znaną jako pre-employment screening lub background check, czyli weryfikacja kandydatów do pracy. Klient może sam, na podstawie potrzeb przedsiębiorstwa, określić poziom weryfikacji, skupiając się np. na wykształceniu i historii pracy lub na dodatkowych kwalifikacjach i referencjach z byłych miejsc zatrudnienia; a sprawdzając m.in. powiązania z innymi firmami ogranicza opcję konfliktu interesów.

Weryfikacja danych zawartych w CV kandydatów do pracy minimalizuje ryzyko zatrudnienia niewłaściwej osoby. Dzięki tego typu prewencji firmy mają szansę na budowanie trwałych zespołów, a ich pozycja na rynku wzmacnia się.

Chcesz poznać pełen zakres weryfikacji i dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do kontaktu:
tel. +48 22 213 95 53
email: office@verificators.com

Scroll to Top