Jak zabezpieczyć firmę w czasie kryzysu?

Jak zabezpieczyć firmę w czasie kryzysu?

Scenariusze pisane dla polskiej i międzynarodowej gospodarki są różne i chociaż opinie bywają odmienne, większość słusznie nastawia się, że łatwiej w najbliższym czasie nie będzie. Zamieszanie wywołane pandemią coronavirusa odbija się na wielu branżach, niestety, niektóre podmioty gospodarcze nie przetrwają. W najbliższych miesiącach należy spodziewać się rotacji w zatrudnieniu oraz wzrostu wymagań wobec pracowników, wykonawców i podwykonawców.

Zahamowanie gospodarki wymusi wprowadzenie nowych rozwiązań i produktów, ograniczenie kosztów oraz elastyczność pracy w dotychczasowych zespołach. Przykładowo, już teraz wiele firm sprawnie dostosowało się np. do pracy zdalnej, inne dopiero otwierają się na tę możliwość; podczas gdy wiele przedsiębiorstw niemalże wstrzymało swoją działalność na długie tygodnie, profesjonaliści obsługujący internetową sprzedaż usług doradczych dostali wiatru w skrzydła.

W walce o rozwój, a w niektórych przypadkach i o przetrwanie na rynku, konieczne będzie dostosowanie się do nowych kanałów pozyskiwania klientów, partnerów i pracowników. Przy tym wszystkim należy pamiętać, że w warunkach kryzysowych próby nadużyć i naruszeń nasilają się. W chwili tak wrażliwej dla przedsiębiorców zalecane jest podwojenie czujności i ostrożności. Działania prewencyjne są kluczem dla zapewnienia bezpieczeństwa.

W Verificators dysponujemy usługami weryfikacji potencjalnych kontrahentów oraz pracowników. Umożliwiamy również weryfikację posiadanego majątku, jeśli w obawie o niewypłacalność dłużnika konieczne byłoby zabezpieczenie wierzytelności.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile możesz samodzielnie wykonać w ramach weryfikacji kontrahenta, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy przedstawią i wyjaśnią dostępne rozwiązania.

Jeśli potrzebujesz usług w ramach profesjonalnego wywiadu gospodarczego, nasi eksperci przygotują zestaw działań dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Oferujemy również usługi śledcze oraz wsparcie merytoryczne dla wewnętrznych działów prawnych oraz compliance.

Scroll to Top