Ustawiane przetargi i korupcja w wojsku

Ustawiane przetargi i korupcja w wojsku

W ramach śledztwa dotyczącego wojskowych przetargów, CBA wraz z Żandarmerią Wojskową zatrzymało 5 osób. Zatrzymani to dwóch czynnych i jeden były oficera Wojska Polskiego oraz dwie osoby prowadzące działalność gospodarczą. Stawiane im zarzuty dotyczą nie tylko łapówek, ale także wchodzenia w zmowy przetargowe oraz udzielania informacji z postępowań przetargowych.

Jak podało CBA w komunikacie- funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Gdańsku śledztwo dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez żołnierzy Wojska Polskiego pełniących służbę w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

Zebrane dowody wskazują na nieprawidłowości w związku z organizowaniem przetargów na zakup sprzętu i usług na potrzeby armii, które mogłyby narazić Skarb Państwa na duże straty. Zewnętrzne źródła informują, iż przetargi będące przedmiotem dochodzenia dotyczyły kontraktów na umundurowanie i wojskowe namioty.

Materiał dowodowy w sprawie został zebrany przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Według ustaleń, w latach 2018-2019, pomiędzy żołnierzami odpowiedzialnymi za  przeprowadzenie konkurów ofert, a osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, dochodziło do zmów przetargowych oraz przestępstw korupcyjnych.

Zatrzymani biznesmeni mieli wręczać oficerom pracującym w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy łapówki – to były pieniądze w kwocie 200 tysięcy złotych, a także wycieczki do Zanzibaru, czy telefon komórkowy.

Jak rzeczywistość pokazuje, weryfikować należy zarówno dostawców składających oferty pod przetarg jak i samych organizatorów.

Chcesz sprawdzić potencjalnego kontrahenta? Dowiedz się jak korzystać z wywiadu gospodarczego >> Wywiad gospodarczy

Scroll to Top