Analiza konkurencji

Kiedy warto przeprowadzić wywiad gospodarczy. Analiza konkurencji.

Planując kolejną inwestycję, czy wprowadzenie nowego produktu na rynek, dobrze jest poznać jego uwarunkowania, panujące trendy, preferencje zakupowe klientów, hierarchię konkurencyjną, która marka, grupa kapitałowa jest dominującą w branży, jaką stosuje politykę cenową i jaką ma strukturę organizacji. Informacji na temat najważniejszych rynkowych graczy potrzebuje każdy przedsiębiorca, także ten, który już działa w branży, jeśli nie chce zostać za konkurentami w tyle. Informacja to najcenniejszy towar, który służy nie tylko uzyskaniu rynkowej przewagi, ale i zabezpieczeniu firmy przed osłabieniem jej pozycji – co przy czarnym scenariuszu może doprowadzić do jej likwidacji. Tej informacji dostarcza przedsiębiorcom wywiad gospodarczy i prowadzona w jego ramach analiza konkurencji.

Kiedy warto przeprowadzić wywiad gospodarczy?

Odpowiedź brzmi – zawsze. Dokonywana w jego ramach analiza konkurencji pozwala nawiązać skuteczną walkę rynkową z innymi uczestnikami rynku. Wywiadownia bada rynek w poszukiwaniu działających i potencjalnych konkurentów w branży, w regionie. Następnie określa ich potencjał, słabości i przewagi, przywiązanie klientów do marki. Wskazując mocne i słabe strony pozwala zidentyfikować potencjalne ryzyko dla zlecającego wywiad gospodarczy przedsiębiorcy, a dokładniej – dla prowadzonej przez niego działalności. Może on się w jego ramach dowiedzieć o sile ekonomicznej, posiadanych zasobach ludzkich i materiałowych, parku maszyn, strukturze biznesowej. Wiedza na temat tego, jak funkcjonują i jak zbudowani są od wewnątrz konkurenci (np. w zakresie struktury zarządzania) daje olbrzymią szansę na powielanie stosowanych przez nich korzystnych, i niepowielanie nieskutecznych, rozwiązań.

Dostarczona dzięki wywiadowi gospodarczemu analiza powiązań osobowych i kapitałowych konkurentów może uchronić inwestorów przed ogromnymi stratami. Może się bowiem okazać, że na decyzji o ekspansji na nowy rynek zaważyło przekonanie o słabej konkurencji funkcjonującej na tym rynku. W rzeczywistości za jednym z tych słabych może stać dużo silniejszy gracz, międzynarodowe konsorcjum, kierując jego działalnością z tylnego fotela. Za plecami konkurenta może stać również siła polityczna w regionie, w obliczu czego niewielkie są szanse na nawiązanie równej walki rynkowej.

Wiedza na temat ilości konkurentów na danym, ograniczonym rynku, stopnia zbudowanej przez nich wśród konsumentów lojalności (np. uwarunkowania regionalne, „lokalny patriotyzm”, przywiązanie do danej marki) pozwala przedsiębiorcy ocenić szanse, ryzyko i koszty jego zniwelowania, zidentyfikować miejsca, w których należy nasilić swoje działania marketingowe. Podsumowując, analiza konkurencji to szereg działań wywiadu gospodarczego mających na celu wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa i uchronienie go przed niekorzystnymi decyzjami biznesowymi, poprzez dostarczenie mu jak najszerszej wiedzy na temat działalności rynkowej konkurentów funkcjonujących w branży. Odkrywając ich słabości firma ma szanse zintensyfikować w tych obszarach swoje działania celem zdobycia nowych klientów, kosztem rynkowych rywali, ale i utrzymać przy sobie swoich. Dostarczając jak najwięcej istotnych gospodarczo informacji na temat konkurentów, wywiad gospodarczy pozwala ocenić słuszność podejmowanej decyzji biznesowej jeszcze przed jej podjęciem i zaangażowaniem środków. Dogłębne poznanie konkurentów pozwala na opracowanie najlepszej strategii działania każdego rodzaju przedsięwzięcia, w tym na uniknięcie błędów, które rynkowi rywale popełnili i dzięki temu wyjście przed nich krok naprzód.

Scroll to Top