Jak odzyskać dług od kontrahenta z zagranicy

Jak odzyskać dług od kontrahenta z zagranicy?

Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z zagranicy zaleca się sprawdzenie jego sytuacji finansowej w ramach wywiadu gospodarczego. Bezpieczeństwo obrotu z firmą spoza Polski zwiększy zebranie informacji na temat jej reputacji na rynku, na którym działa. Co zrobić jednak gdy doszło już do powstania długu i zagraniczny kontrahent spóźnia się z uregulowaniem faktury lub w ogóle nie zamierza płacić?

Pomoc eksperta

W przypadku zagranicznego długu najprościej jest zwrócić się o pomoc do profesjonalnej wywiadowni gospodarczej. Poszukiwanie i identyfikacja majątku dłużnika,zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, to specjalizacja pośród usług Verificators. Bazując na budowanej przez wiele lat sieci powiązań z zaufanymi agencjami detektywistycznymi i kancelariami prawnymi, możemy odnaleźć dłużnika i jego majątek niemal w każdym zakątku świata, włączając w to tzw. raje podatkowe.

Windykacja przedsądowa

W przypadku dłużnika z zagranicy proces postępowania jest niemal taki sam, jak z nierzetelnym płatnikiem z Polski. Windykację długu należy rozpocząć od skierowania do dłużnika monitów i wezwań do zapłaty, zarówno pocztą jak i drogą elektroniczną (e-mail), a także próbując naciskać kontrahenta telefonicznie. Przedsądową windykację można powierzyć kancelarii prawnej, wywiadowni gospodarczej. Będzie ona wiedziała, jak dotrzeć do zagranicznego kontrahenta.

Postępowanie sądowe

Gdy działania polubowne nie przynoszą skutku, przedsiębiorcy kierują sprawę do sądu. Może to być zarówno zagraniczny sąd właściwy dla dłużnika, ale i sąd polski – jeśli strony dopuściły taką możliwość w umowie współpracy, albo przewidują to postanowienia umów międzynarodowych. Wobec kontrahenta z terytorium Unii Europejskiej można wystąpić o europejski nakaz zapłaty, który zostanie wydany w kraju, ale będzie honorowany za granicą.

Przekazanie sprawy do komornika

Po uzyskaniu europejskiego nakazu zapłaty, nakazu krajowego lub zagranicznego, wierzyciel przekazuje go komornikowi, którego zadaniem jest podjąć czynności egzekucyjne. Jednak praktyka obrotu gospodarczo-prawnego pokazuje, że ściągalność takich długów przez polskich komorników jest znikoma. Na początku 2020 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przyznało, że skuteczność egzekucji na terenie kraju w I. półroczu 2019 r. wyniosła zaledwie 18,4%. Skoro komornicy mają problemy z odzyskaniem długów w Polsce, to tym bardziej nie należy się spodziewać ich spektakularnych sukcesów w egzekucji wierzytelności od kontrahentów za granicą.

Sprzedaż długu

Ostatecznym kokiem jest sprzedaż wierzytelności. Należy jednak mieć świadomość, że choć to proste rozwiązanie, to jednak jego dotkliwym minusem jest, że firmy które skupują wierzytelności zasadniczo oferują sprzedającemu dług tylko niewielki procent wartości całej wierzytelności.

Podsumowanie

Zgodnie z naszym hasłem przewodnim, w Verificators pomagamy przedsiębiorcom ograniczyć ryzyko biznesowe. Zarówno dostarczając istotne informacje, jak i chroniąc ich przed zakłóceniem płynności finansowej odnajdując dłużników i ukrywanych przez nich majątek. Minimalizujemy niepewność i zarządzamy bezpieczeństwem firm uczestniczących w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym. Jeśli masz problem z dłużnikiem z zagranicy, skontaktuj się z nami.

Scroll to Top