Planowanie nowej inwestycji

Kiedy warto przeprowadzić wywiad gospodarczy? Planowanie nowej inwestycji

Profesjonalny wywiad gospodarczy pozwala na identyfikację zagrożeń związanych z podjęciem nowej inwestycji. Weryfikacja obejmuje gromadzenie i analizę danych na temat otoczenia biznesowego w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia. Dostarczy inwestorowi informacji na temat czynników mikroekonomicznych panujących w regionie, istniejących szans i niebezpieczeństw dla powodzenia przedsięwzięcia.

Do zwiększenie bezpieczeństwa inwestycji, przed przystąpieniem do jej realizacji, niezbędna jest wiedza:

– o partnerach biznesowych, przy współpracy z którymi inwestor zamierza zrealizować inwestycję – ich sytuacji majątkowo-prawnej, pozycji rynkowej, reputacji;

– o podwykonawcach zatrudnianych celem uruchomienia inwestycji, a których dobór może mieć wpływ nie tylko na szybkość realizacji przedsięwzięcia, ale i na postrzeganie samego inwestora przez nowe otoczenie biznesowe;

– o dostępnych zasobach pracowniczych w miejscu i okolicach planowanej inwestycji;

– o dostępnych kanałach zaopatrzeniowych;

– o oferowanych przez region udogodnieniach i istniejących zagrożeniach oraz przeszkodach środowiskowych i formalno-prawnych.

Rzetelnie przeprowadzony wywiad gospodarczy umożliwia dokonanie analizy opłacalności inwestycji. Sprawdzenie, czy ma ona szansę zakończyć się sukcesem, czy wręcz przeciwnie – zgromadzone w ramach WG wnioski stanowić będą ostrzeżenie przed ogromnym ryzykiem poważnych strat finansowych, również wizerunkowych. W porę wykonane czynności wywiadu gospodarczego mogą więc zarówno upewnić inwestora oraz finansujące go podmioty i instytucje, co do bezpieczeństwa podejmowanej inwestycji, jak i uchronić przed ogromnymi stratami spowodowanymi błędną decyzją inwestycyjną.

Scroll to Top