Kiedy warto przeprowadzić wywiad gospodarczy? Planowana ekspansja na nowy rynek

W poprzednim artykule z cyklu „Kiedy warto przeprowadzić wywiad gospodarczy?”, poruszyliśmy temat weryfikacji potencjalnego kontrahenta. Jest ona niezwykle ważna również w sytuacji planowanego wejścia przedsiębiorstwa na nowy rynek, warto bowiem sprawdzić rzetelność swoich przyszłych partnerów biznesowych, ich sytuację majątkową, prawną, reputację i pozycję w branży.

Wprowadzając na nowy rynek produkt czy usługę dobrze jest również poznać jego uwarunkowania społeczne i regulacyjne, panujące trendy, a także poznać preferencje zakupowe konsumentów – przyszłych klientów. Najważniejsze jest jednak badanie konkurencji, panującej na rynku hierarchii, która marka, grupa kapitałowa, jest dominującą w branży, jaką konkurenci stosują politykę cenową, marketingową.

Wywiad gospodarczy pozyskuje też informacje na temat uwarunkowań, dostępności i poziomu kwalifikacji siły roboczej w rejonie realizacji inwestycji, a także gromadzi dane na temat dostępnych kanałów dystrybucji, z jakich firma mogłaby skorzystać wprowadzając swój produkt na rynek.

Tych wszystkich informacji przedsiębiorcom dostarcza właśnie wywiad gospodarczy, którego usługi świadczą profesjonalne wywiadownie i biura detektywistyczne. WG oferuje pozyskanie danych na temat czynników mikroeknomicznych, dostępnych na rynku udogodnień i istniejących zagrożeń oraz przeszkód środowiskowych i formalno-prawnych.

Scroll to Top