Brak chętnych do sprzątania po serii pożarów magazynów

Brak chętnych do sprzątania

Po serii pożarów magazynów i składowisk odpadów, która w ostatnich miesiącach przetoczyła się przez Polskę brakuje chętnych by uprzątnąć tereny pogorzelisk. Pozostałości po odpadach zagrażające środowisku leżą miesiącami odłogiem, kiedy między samorządami, firmami prywatnymi i administracją trwa przerzucanie się odpowiedzialnością. Do powstania szarej strefy i nielegalnego handlu odpadami doprowadziły między innymi wadliwe przepisy, niewłaściwa kontrola oraz niewystarczająca liczba instalacji do utylizacji odpadów.

Mija pięć miesięcy od czasu pożaru na terenie byłego zakładu Boruta w Zgierzu, w woj. łódzkim, ogień  zajął tam 50 tys. ton nielegalnie przetrzymywanych odpadów z zagranicy. Do tej pory nikt jeszcze nie podjął się uprzątnięcia tego terenu. Utylizacja odpadów z pogorzelisk jest kosztowna, a prawo nie określa jasno kto miałby za nią odpowiadać. Jak informował Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Zgierzu, przy szacunkowych 20 tys. ton, które trzeba teraz uprzątnąć i kosztach utylizacji w wysokości ok. 400 zł za tonę na całość trzeba będzie wydać 8 mln zł. Co do zasady, powinien za to dopowiadać właściciel firmy gromadzącej odpady, ale kapitał zakładowy jego spółki wynosi jedynie 5 tys. zł. a prokuratura dopiero postawiła prezesowi firmy zarzuty (grozi mu pięć lat więzienia). Tym samym sprawca pożaru nie został jeszcze ostatecznie ustalony, a bez tego nie można wydać nakazu zagospodarowania odpadów Przypadek ze Zgierza i zaistniały impas nie jest odosobniony na tle całego kraju.

Tymczasem, badanie próbek gleby pobranej na miejscu pożarów miejsc składowania śmieci w Zgierzu i Trzebini wykazały poważne skażenie arsenem, ołowiem i kadmem. Skutki dla zdrowia i środowiska do czasu uprzątnięcia tych terenów mogą się nieodwracalnie pogłębiać. Po licznych pożarach ruszyła legislacyjna ofensywa, która przyniosła nowelizacje dwóch ustaw: o odpadach i o inspekcji ochrony środowiska. Wprowadziły one większe sankcje i bardziej restrykcyjne mechanizmy nadzoru nad firmami, to jednak nie rozwiązuje problemów, które narosły przed wprowadzeniem nowych zasad.

AM, Verificators

Scroll to Top