Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – CRBR – w ostatnim tygodniu było o nim szczególnie głośno, tym bardziej nie mogło go zabraknąć na liście “Gdzie szukać informacji o firmach i przedsiębiorcach?”.

Zamieszanie wokół tematu CRBR wynikało z ostatecznych terminów jakie przedsiębiorcy mieli na uzupełnienie danych w rejestrze. Do poniedziałku (13.07.2020) firmy miały czas na wpisanie danych do rejestru, jednak ze względu na awarie serwerów Ministerstwo Finansów przesunęło termin na zgłoszenie informacji o jeden dzień. Z racji, że nie naprawiono usterki Ministerstwo Finansów przedłużyło termin zgłoszeń do czasu usunięcia utrudnień w działaniu systemu bez podawania ostatecznego terminu aplkowania danych.

Czym jest CRBR?

CRBR to to system gromadzący informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osób fizycznych, które sprawują kontrolę nad spółkami prawa handlowego w sposób bezpośredni lub pośredni. Rejestr jest prowadzony przez Ministerstwo Finansów. Dane w nim zawarte są jawne a dostęp do nich bezpłatny.

Istnienie tej platformy z założenia ma przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dzięki niemu znacznie łatwiejsza ma być identyfikacja osób fizycznych, które decydują o działalności spółek.

Kto musi zgłosić swoje dane do CRBR?

Spółki, które mają obowiązek zgłaszać i aktualizować informacje w rejestrze, to:

– spółki jawne,
– spółki komandytowe,
– spółki komandytowo-akcyjne,
– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– spółki proste spółki akcyjne,
– spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

Obowiązek zgłoszenia informacji do CRBR nie dotyczy spółek zagranicznych, które są zarejestrowane w KRS i prowadzą działalność w Polsce w formie oddziału.

Gdzie szukać informacji danych o beneficjentach?

Portal podatki.gov.pl udostępnia wyszkukiwarkę wspisów do CRBR – WYSZUKAJ

Jakie informacje znajdziemy w CRBR?

We wpisie sprawdzanej firmy odnajdziemy przede wszystkim podstawowe dane beneficjentów, tj. imię, nazwisko, nr PESEL, obywatelstwo i kraj zamieszkania, a oprócz tego rodzaj uprawnień w spółce, wielkość udziałów i informacje o przywilejach.

Konsekwencje braku zgłoszenia do CRBR

Brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS, a w przypadku zmiany danych w rejestrze, w terminie 7 dni od dnia powstania tej zmiany, może spowodować nałożenie na spółkę kary pieniężnej do wysokości 1 mln zł.

Gdzie znaleźć więcej informacji o firmie?

By pozyskać trudno dostępne dane wraz z analizą lub tłumaczeniami można zgłosić się do profesjonalnej wywiadowni gospodarczej.

Zespół Verificators pomoże Ci pozyskując sprawdzone informacje np. o potencjalnych partnerach biznesowych lub o konkurencji. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu!

Scroll to Top