sprawozdanie finansowe – skąd pobrać i jak je odczytać

Sprawozdania finansowe – skąd pobrać i jak je odczytać?

Roczne sprawozdanie finansowe spółki to dokument, będący kopalnią wiedzą o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Obowiązek sporządzania sprawozdań wynika z ustawy o rachunkowości. Od 1 października 2018 Polskie firmy są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej w formacie XML.

Skąd pobrać sprawozdanie finansowe spółki?

Poprzez portal Ministerstwa Sprawiedliwości dostęp do sprawozdań finansowych spółek jest darmowy.
https://ekrs.ms.gov.pl/
Sprawozdania wyszukamy korzystając z Przeglądarki dokumentów finansowych.

Aby wyszukać dokumenty przypisane do danego nr KRS w Repozytorium Dokumentów Finansowych należy uzupełnić pole „Podaj nr KRS”.

Po kliknięciu Szukaj, jeśli numer został prawidłowo wpisany, nastąpi przekierowanie na wyniki sprawdzanej spółki.

Z wyświetlonej listy można wybrać interesujące nas dokumenty i pobrać je lub tylko wyświetlić. Przed wprowadzeniem obowiązku sporządzania sprawozdań w formie .xml stosowano różne rozszerzenia jednak najczęściej są to dokumenty z typu pdf.

Sprawozdania finansowe w XML – jak je otworzyć i odczytać?

Sprawozdania finansowe sporządzone w formie .xml w wersji tekstowej są nieczytelne. Chcąc zapoznać się z treścią sprawozdania finansowego w wersji xml. należy skorzystać z odpowiednich narzędzi pozwalających na otwieranie e-Sprawozdań.

Odczytanie  tak sformatowanych sprawozdań finansowych jest możliwe przede wszystkim przy wykorzystaniu programów księgowych, które pozwalają zarówno na sporządzenie sprawozdania finansowego w formacie .xml, a także jego późniejsze „odkodowanie” do prostej i czytelnej wersji.

Do otwierania sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej można również wykorzystać aplikację udostępnioną przez Ministerstwo Finansów – https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacja/

Korzystanie z tej aplikacji jest stosunkowo  intuicyjne. Dzięki niej można odczytać plik w formacie XML i wygenerować plik .pdf z treścią sprawozdania finansowego. Przy jej wykorzystaniu możliwe jest również zweryfikowanie, czy na sprawozdaniu finansowym znajdują się odpowiednie podpisy.

Do odczytania sprawozdania można wykorzystać również inne serwisy np. INDYGO – https://e-sprawozdania.biz.pl/show/ które umożliwia wyświetlenie treści sprawozdania z częściowym tłumaczeniem na inne języki.

Innym przydatnym narżędziem do analizy sprawozdań finansowych jes czytnik XML mojeanalizy.pl któremu towarzyszą inne narzędzia przydatne w analizie kondycji finansowej firm.

Z czego składa  się sprawozdanie finansowe?

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z:

– bilansu;
– rachunku zysków i strat;
– informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Jak sprawdzić firmę?

Sprawozdania finansowe do dopiero wierzchołek góry lodowej. By pozyskać trudno dostępne dane wraz z analizą lub tłumaczeniami można zgłosić się do profesjonalnej wywiadowni gospodarczej.

Zespół Verificators pomoże Ci pozyskując sprawdzone informacje np. o potencjalnych partnerach biznesowych lub o konkurencji. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu!

Scroll to Top