Geoportal

Jak wyszukać działkę w Geoportalu?

Może się tak zdarzyć, że sprawdzając firmę lub osobę fizyczną konieczne będzie wyszukanie informacji o nieruchomości, np. o działce lub lokalu użytkowym. W takiej sytuacji świetnym otwartym źródłem informacji typu OSINT jest Geoportal.

Czym jest Geoportal?

Geoportal to publiczny serwis skupiający bazy danych i usługi informacji przestrzennych. W ramach tego portalu mapowego udostępnione są m.in. usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania. Dane publikowane w ramach Geoportalu krajowego przechowywuje Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny (PZGiK).

mapy.geoportal.gov.pl/

W ramach serwisu udostępnione są informacje ewidencyjne opublikowane m. in. przez starostwa powiatowe i urzędy miast. Serwis jest obejmuje dane o szerokim spektrum.  W ramach jego struktur  uruchomione jest  6 modułów, z których każdy publikuje rożne kompozycje mapowe dedykowane rożnym grupom odbiorców tj.:

  • Geoportal Krajowy,
  • Geoportal Branżowy,
  • Geoportal INSPIRE,
  • Geoportal 3D,
  • Zasoby CAPAP  (Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej).

Znaleźć w nim można: dane adresowe, szczegóły dotyczące działek ewidencyjnych, mapy topograficzne, ortofotomapy (zdjęcia lotnicze) oraz wiele innych danych o charakterze specjalistycznym, np. dane dotyczące uzbrojenia terenu czy osnów geodezyjnych.

Ze względu na ogrom informacji zawartych w Geoportalu w tym wpisie skupimy się na podstawowej funkcji wyszukiwania nieruchomości i informacji zgromadzonych na jej temat w rejestrze.

Jak wyszukać działkę w Geoportalu?

Metoda 1.

Geoportal sam ładuje numery działek po zbliżeniu (powiększeniu). Jeśli nie znamy dokładnego adresu nieruchomości, ale pamiętamy jego położenie, wystarczy otworzyć Geoportal. Naportalu wystarczy przybliżyć na obszarze zainteresowania i zidentyfikować teren, o którym chcemy się dowiedzieć więcej. Po kliknięciu konkretnej działki wyświetli się panel informacyjny. Z panelu można dowiedzieć się np: jaki jest nr identyfikacyjny działki, fef adres, obszar ewidencyjny itp.

Metoda 2.

Korzystając z wyszukiwarki najpopularniejszymi opcjami będzie wyszukanie gruntu po adresie lub podając identyfikator działki. Identyfikator można znaleźć np. we wypisie z ewidencji gruntów z odpowiedniego starostwa powiatowego, z wypisu z ksiąg wieczystych lub z samego Geoportalu – Metoda 1.

Pomocniczo, jeśli nie można uzyskać informacji z Geoportalu ogólnokrajowego warto skorzystać lokalnych geoportali danej gminy/powiatu ->  punktyadresowe.pl/

Opcje wyszkiwania informacji w Geoportali

Jakie informacje znajdują się w Krajowym Geoportalu?

Manipulując opcjami z menu wyświetlonymi po prawej stronie, można uzyskać szczegółowe informacje o danym regionie i konkretnej lokalizacji. Mapa Geoportalu krajowego składa się z kilkunastu warstw tematycznych, w tym: Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych, Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, dane ewidencyjne, dane o charakterze katastralnym, rzeźba terenu cieniowanie, numeryczne modele wysokościowe (hipsometria), baza danych obiektów ogólnogeograficznych, baza danych obiektów topograficznych, mapy tematyczne, ortofotomapa, skany map topograficznych, osnowy podstawowe.

Warstwy Krajowego Geoportalu

Jak wyszukać działkę i znaleźć inne informacje?

By pozyskać trudno dostępne dane wraz z analizą lub tłumaczeniami można zgłosić się do profesjonalnej wywiadowni gospodarczej.

Zespół Verificators pomoże Ci pozyskując sprawdzone informacje np. o potencjalnych partnerach biznesowych, inwestycji lub o konkurencji. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu!

Scroll to Top