Deutsche Bank pod nadzorem

Deutsche Bank pod nadzorem

Deutsche Bank musi poprawić mechanizmy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jeśli chce uniknąć nowych kar finansowych. Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin) wydał oficjalny komunikat skierowany do największego niemieckiego banku, w którym nakazał mu dostosować wewnętrzne regulacje.

Po raz pierwszy w historii w tym celu nałożono na podmiot rynku bankowego specjalny nadzór. Jego zadaniem będzie przez następne trzy lata monitorowanie i raportowanie przed BaFin procesu wypełniania zobowiązań regulacyjnych. Dodatkowe uwagi i nadzór to kolejny cios dla niemieckiego pożyczkodawcy, który od trzech lat zmaga się ze stratami, spowodowanymi zbyt dużym zaangażowaniem i nieuczciwymi operacjami na rynku instrumentów pochodnych. Pod koniec 2018 r. klienci Deutsche Bank Polska staną się klientami Santander Bank Polska, czyli do niedawna banku BZ WBK. W Deutsche Bank Polska zostaną tylko klienci korporacyjni.

Naciski ze strony organu kontroli nasiliły się w świetle ostatnich afer, m.in. sprawy duńskiego Danske Bank, który ujawnił, że podejrzane środki na kwotę 234 mld USD zostały przelane przez małą jednostkę zlokalizowaną w Estonii. ING na początku września zwolniło dyrektora finansowego po tym, jak bank otrzymał karę finansową (900 mln USD) za niedostateczną kontrolę i dopuszczenie do prania pieniędzy w transakcjach holenderskiego banku.

AM, Verificators
Źródło: Bankier.pl

Scroll to Top