KNF nakazuje Raiffeisenowi zapłacić rekordową karę – 50 mln zł

KNF nakazuje Raiffeisenowi zapłacić rekordową karę – 50 mln zł

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na podstawie prawa bankowego 50 mln zł kary na Raiffeisen Bank Polska za sprawę czterech już zamkniętych funduszy stworzonych przez Dom Maklerski W Investments. Około 2 tys. osób nie może wypłacić kwoty szacowanej na 500 mln zł. Raiffeisenowi zarzuca się niewywiązanie się z roli depozytariusza funduszy W Investments, za co otrzymał dodatkowe 5 mln zł sankcji.  W listopadzie 2017 roku, KNF odebrała licencję FinCrea TFI, które zarządzanie funduszami powierzyło firmom kontrolowanym przez W Investments, a później Meridian Fund Management (MFM). Towarzystwo FinCrea również dostało karę w wysokości 5 mln zł.

Zamknięte fundusze to Inwestycje Rolne, Lasy Polskie, Vivante oraz Inwestycje Selektywne, a ich dystrybutorami byli, m.in. banki Alior i BOŚ. Poszkodowanym obiecywano zyski z inwestycji w lasy polskie, ziemię rolną, a nawet ekskluzywne domy starości. Struktury funduszy były rozległe i skomplikowane, co utrudnia dokonanie wyceny aktyw, a co za tym idzie likwidacji i odzyskaniu części zainwestowanych pieniędzy.

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna ogłoszona kara jest rekordowa na skale kraju. Do tej pory na mocy prawa bankowego najwyższa kara wynosiła mniej niż 0,5 mln zł, a ze wszystkich nakładanych przez nadzór – 9,9 mln zł. Po raz pierwszy w historii KNF przedstawiła tak obszerną interpretację przepisów dotyczących obowiązków depozytariusza. Te jednak są nieścisłe, a Rada Banków Depozytariuszy wielokrotnie zwracała się o ich doprecyzowanie, proponując wprowadzenie pewnych standardów. Jak podaje źródło, Raiffeisen będzie się odwoływać od kar nałożonych przez KNF, najpierw w komisji, a ewentualnie potem na drodze sądowej.

AM, Verificators
Źródło: Gazeta Prawna

Scroll to Top