Jak detektyw może sprawdzić osoby pracujące zdalnie?

Jak detektyw może sprawdzić osoby pracujące zdalnie?

W wyniku pandemii koronawirusa praca zdalna stała się powszechna na całym świecie. Wielu pracodawców obawia się jednak, że nie wszyscy ich pracownicy wypełniają podczas telepracy swoje obowiązki zawodowe w pełni rzetelnie. Celem minimalizacji strat i identyfikacji nielojalnych pracowników, właściciele firm zatrudniają prywatnych detektywów, by ci dostarczyli informacji, jak zatrudnione osoby w rzeczywistości wykonują swoje obowiązki podczas pracy zdalnej.

Zdalni pracownicy często oszukują pracodawców

W artykule z 19 marca 2021 r. „Pracodawca zleca detektywom kontrolę zdalnych pracowników” Infor.pl przybliżył wyniki śledztw przeprowadzonych przez prywatnych detektywów zatrudnionych w Hiszpanii przez tamtejszych pracodawców celem skontrolowania wykonywania swoich obowiązków przez pracowników w trakcie telepracy. Okazało się, że w ok. 50-70 proc. przypadków potwierdzono określony stopień oszukiwania pracodawców przez zdalnie pracujących pracowników. Najczęściej przejawiało się to wychodzeniem przez nich w godzinach pracy z domu celem odprowadzenia dziecka do szkoły, przeprowadzaniem remontów, robieniem zakupów, a nawet odwiedzaniem barów.  

Prywatny detektyw Warszawa: jak można sprawdzić pracującego na zdalnym?

Granice dopuszczalnej kontroli telepracownika zostały określone w art. 6714 Kodeksu pracy. Przepis ten stanowi, że pracodawca ma prawo sprawdzić swojego pracownika w miejscu wykonywania pracy zdalnej w zakresie:

1) wykonywania pracy;

2) w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu, a także jego instalacji,

3) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nim jednak pracodawca podejmie kontrolę, musi wcześniej uzyskać uprzednią zgodę pracownika wyrażoną na piśmie, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość. Zgodnie z § 3, kontrola nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Oczywistym jest, nawiązując do wyniku śledztw przeprowadzonych przez prywatnych detektywów w Hiszpanii, że powiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli pracownik nie będzie kontynuował tego dnia remontu, nie pójdzie do pubu, ani nie wyjedzie na działkę. Dlatego właśnie pracodawcy zatrudniają profesjonalnych detektywów, którzy wiedzą jak w sposób zgodny z prawem, dzięki czynnościom obserwacji detektywistycznej, zdobyć i dostarczyć pracodawcy informacji na temat rzeczywistego wykonywania swoich obowiązków przez pracowników podczas godzin pracy zdalnej.

Scroll to Top