Wsparcie inwestorów

Cykl „Kiedy warto przeprowadzić wywiad gospodarczy?” Wsparcie inwestorów

Wywiad gospodarczy zwiększa bezpieczeństwo działań i przedsięwzięć biznesowych. Wartość dostarczonych w jego ramach informacji stanowi ogromne wsparcie dla inwestorów, pozwalając precyzyjniej określić ryzyko towarzyszące inwestycji, jak i przedsięwziąć odpowiednie kroki celem jego zminimalizowania. Przeprowadzenie profesjonalnego wywiadu gospodarczego w procesie podejmowania i realizacji inwestycji może uchronić przedsiębiorcę przed nieodwracalnymi stratami, jednocześnie zwiększając szansę na powodzenie i sukces przedsięwzięcia.

O wartości działań wywiadowczych dla inwestycji pisaliśmy już w artykulePlanowanie nowej inwestycji w ramach naszego cyklu „Kiedy warto przeprowadzić wywiad gospodarczy”. Dostarczają one danych na temat czynników mikroekonomicznych i otoczenia biznesowo-prawnego w miejscu planowanej inwestycji.

Cenne w procesie decyzyjnym informacje dla inwestora

Dzięki wywiadowi inwestor może pozyskać cenne i decydujące w procesie decyzyjnym informacje na temat: partnerów biznesowych, z którymi podejmuje się realizacji inwestycji, i ich sytuacji rynkowej, finansowej i prawnej. Inwestor może dzięki WG poznać również reputację przyszłych wykonawców i podwykonawców prac niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. Badanie otoczenia biznesowego dostarczy danych na temat sytuacji rynkowej w rejonie inwestycji, dostępnych zasobów kadrowych, kanałów zaopatrzeniowych i dystrybucji, oferowanych przez region preferencjach podatkowych i formalno-prawnych. Wywiad gospodarczy informuje inwestora przede wszystkim o istniejących i ewentualnych dla niego zagrożeniach: konkurencyjnych, regulacyjnych, czy związanych z wymogami ochrony środowiska.

Wywiad gospodarczy – wsparcie dla inwestorów

Rzetelnie przeprowadzony wywiad gospodarczy umożliwia dokonanie analizy opłacalności inwestycji. Wspiera inwestorów i chroni jak tarcza przed przystąpieniem do nierentownej, nietrafionej (także z punktu widzenia wizerunkowego), problematycznej inwestycji. Dzięki przeprowadzeniu wywiadu gospodarczego przedsiębiorca/inwestor ma pełniejszy pogląd na planowaną inwestycję. Wywiad gospodarczy umożliwia mu podjęcie świadomej decyzji inwestycyjnej, opartej na zawartych w analizach i raportach twardych liczbach i faktach.

Wywiadownia gospodarcza – wspieramy inwestorów

Scroll to Top