Jak detektyw może pomóc w weryfikacji nowego pracownika?

Jak detektyw może pomóc w weryfikacji nowego pracownika?

Na etapach rekrutacji pracodawcy sprawdzają CV przyszłego pracownika i dyplomy oraz certyfikaty potwierdzające prawdziwość składanych przez niego deklaracji. Ale nie każdy aplikujący na stanowisko pracy jest w pełni szczery. Mniejszy problem gdy tylko trochę podkoloryzuje swój życiorys. Wówczas jego niekompetencja na stanowisku pracy może przynieść firmie stosunkowo niewielkie szkody. Gorzej gdy nowy pracownik jest podstawionym przez konkurencję. Wtedy straty spowodowane wykradzeniem tajemnic przedsiębiorstwa mogą być nieodwracalne i nie do powetowania. Jak detektyw może pomóc w weryfikacji nowego pracownika?

Aż 8 na 10 rekruterów spotkało się z kłamstwem kandydata do pracy

Jak wynika z publikacji serwisu LiveCareer.pl „Kantowanie w życiorysie. Jak kłamiemy w CV?”, tylko jeden na ponad 1200 ankietowanych stwierdził, że nie zna nikogo, kto skłamał w CV. Aż 99,9% respondentów zetknęło się więc z taką osobą. Te zatrważające liczby potwierdzają rekruterzy. W badaniu przeprowadzonym przez IBBC Group pt. „Kłamstwa w CV na polskim rynku pracy”, 81% z nich przyznało, że spotkało się z kłamstwami kandydatów do pracy w życiorysach przedkładanych pracodawcy.

Szpiegostwo przemysłowe

W ramach wywiadu gospodarczego można legalnie gromadzić ogólnodostępne dane o firmach, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, izb handlowych, Internetu, prasy, itd. Jednak część nieuczciwych graczy rynkowych stosuje wobec swoich konkurentów szpiegostwo przemysłowe, polegające na niejawnych i nielegalnych działaniach inwigilujących przedsiębiorstwo, w tym od wewnątrz, poprzez podstawionego pracownika. W 2000 r. urządzenia podsłuchowe odnaleziono w gabinetach prezesa i dwóch wiceprezesów PZU. W listopadzie 2022 r. podsłuch wykryto w pomieszczeniach biurowych ekstraklasowego klubu piłkarskiego Miedź Legnica.

Ochrona interesu firmy

Wielu pracodawców opiera się na standardowych metodach sprawdzania kandydatów do pracy. A niektóre stanowiska mogą wymagać dogłębnego potwierdzenia kwalifikacji i rzetelności pracownika. Część kandydatów musi zadeklarować, że nie ma żadnych nałogów, zaległych długów, aby pracować w określonych branżach. Od części wymagana jest nieposzlakowana przeszłość i niekaralność.

Problemem jest to, że istnieje wiele przepisów, które ograniczają pracodawcom możliwość pozyskania potwierdzeń i dokonywania weryfikacji. Zwłaszcza RODO, czyli unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które weszło w Polsce w życie w maju 2018 r. Bardzo restrykcyjnie obwarowuje ono dostęp do danych osób i ochrony ich prywatności.

Kandydaci mogą mieć problemy z poprzednimi pracodawcami i zazwyczaj przyszli pracodawcy nie dowiadują się o tych problemach, dopóki nie zatrudnią pracownika i nie zobaczą ich na własne oczy. Podstawieni przez konkurencję szpiedzy przemysłowi też mają silnie zbudowany background, Jedyną szansą na dotarcie do prawdy o pracowniku jest zatrudnienie prywatnego detektywa. Dostarczone przez niego informacje pozwolą zweryfikować kandydata i tym samym zabezpieczyć pracodawcę przed stratami.

Background screening

Kiedyś pracodawcy mogli korzystać z tzw. background screening, czyli prześwietlania CV przyszłego pracownika. Działania te polegały na weryfikacji przez rekrutera życiorysu zawodowego przedkładanego przez potencjalnego pracownika w procesie rekrutacji. Po wejściu w życie RODO praktyki te zostały pracodawcom zakazane. Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia, że udostępnianie pracodawcy danych następuje w drodze oświadczenia składnego przez osobę, której te dane dotyczą. Podejmowanie działań dodatkowej weryfikacji naruszałoby prawa i wolności tego kandydata. Wątpliwa jest tu nawet próba obejścia zakazu w postaci pozyskiwania zgody kandydata na sprawdzenie podawanych przez niego informacji. Pracodawca ryzykuje bowiem posądzaniem o naruszenie dopuszczalnych, w przeświadczeniu tego kandydata, granic dostępu do jego prywatności i danych osobowych.

Profesjonalny prywatny detektyw będzie wiedział, jakich dopuszczalnych metod może użyć, aby ochronić przedsiębiorstwo przed fałszywym, nierzetelnym, czy też niekompetentnym pracownikiem, bez narażania firmy na ewentualne roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych rekrutowanego pracownika.


Jak detektyw może pomóc w weryfikacji nowego pracownika?

Przede wszystkim prywatny detektyw w Warszawie, Poznaniu, Kielcach, czy w jakimkolwiek innym mieście, w którym działa, ma swoją sieć kontaktów i źródeł informacyjnych. Skierowanie zapytania do zaprzyjaźnionych rekruterów, firm, da najlepszy obraz rzetelności danego pracownika. Oczywiście weryfikacji może podejmować także za pośrednictwem ogólnodostępnych źródeł, takich jak internetowe portale skupiające użytkowników prezentujących swoje profile zawodowe, np. LinkedIn, czy GoldenLine. Detektyw będzie wiedział, jak sprawdzić autentyczność świadectw i certyfikatów przedstawionych przez kandydata na stanowisko pracy. Może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia, w jakim otoczeniu kandydat się obraca, jakie są prawdziwe powody odejścia od poprzedniego pracodawcy, i jakie są jego prawdziwe motywy dążenia do zatrudnienia u nowego.

Wszystko zależy od potrzeb pracodawcy – na jakie stanowisko rekrutuje pracownika, w jakim zakresie chce go prześwietlić przed zatrudnieniem. Oczywistym jest, że zakres ten będzie znacznie szerszy w przypadku poszukiwania kandydata na stanowisko kierownicze, któremu powierzane będą tajemnice firmy, a mniejszego researchu wymagać będzie prześwietlenie kandydata na szeregowego pracownika linii produkcyjnej. Dla jednego pracodawcy najistotniejsza będzie niekaralność członka załogi i brak zadłużeń i skorelowanych z nimi problemów finansowych pracownika, a dla innego ewentualne powiązania osobowe lub kapitałowe w konkurencyjnych przedsiębiorstwach. Detektyw może więc pomóc pracodawcy w weryfikacji historii zawodowej, kryminalnej, a nawet osobistej przyszłego pracownika. I tym samym uniknąć dotkliwych, a w skrajnych przypadkach nieodwracalnych, szkód jakie spowodować może zatrudnienie nieuczciwego, nierzetelnego pracownika.

Scroll to Top