Wyłudzenia dotacji unijnych

Skuteczna interwencja CBA w rozbiciu grupy przestępczej wyłudzającej dotacje unijne

W ostatnich latach problem nadużyć związanych z dotacjami unijnymi stał się przedmiotem zwiększonej uwagi społeczeństwa. Wydarzeniem, które rzuca światło na tę kwestię, jest skuteczna interwencja Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) w rozbiciu grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem środków z funduszy unijnych. 6 grudnia br. funkcjonariusze CBA w Szczecinie zatrzymali pięć osób, podejrzewanych o fałszowanie dokumentacji i przedstawianie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju nieprawdziwych oraz nierzetelnych dokumentów w ramach projektów o łącznej wartości ponad 70 000 000,00 zł.

Nadużycia w ramach realizacji projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Ponadto, funkcjonariusze z Katowic, Krakowa, Bydgoszczy, Wrocławia, Łodzi oraz Gdańska przeprowadzili przeszukania wielu przedsiębiorstw, które mogą być zaangażowane w przestępczy proceder.

Wnikliwe śledztwo ujawniło, że grupa działała w okresie od 2019 do 2021 roku, dokonując wielu nadużyć w ramach realizacji projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oszustwa te obejmowały przedstawianie fikcyjnych usług doradczych jako wydatków kwalifikowalnych, kreowanie projektów w celu wyłudzenia dofinansowania oraz wprowadzanie w błąd instytucji pośredniczących. Działania zorganizowanej grupy przestępczej skutkowały znacznymi szkodami majątkowymi, przekraczającymi aż milion złotych.

Kary nałożone na osoby zatrzymane

W wyniku zatrzymań, sąd zdecydował o nałożeniu aresztu tymczasowego na dwóch spośród pięciu zatrzymanych. Pozostała trójka została zwolniona po wpłaceniu poręczenia majątkowego, jednak podlegają dozorowi policji oraz mają zakaz opuszczania kraju.

Podejrzanym postawiono zarzuty zgodnie z przepisami prawa, w tym z art. 258 § 1 i 3 k.k. (udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zagrożone do 15 lat pozbawienia wolności), art. 271 k.k. (poświadczenie nieprawdy, zagrożone do 8 lat), oraz art. 286 § 1 k.k. (oszustwo, zagrożone do 8 lat), w związku z art. 294 k.k., art. 297 k.k. i art. 271 k.k. Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez CBA, sprawa jest nadal rozwojowa.

Luki w systemach monitoringu i kontroli

Warto zwrócić uwagę na uczestnictwo w strukturze przestępczej jako element szerszej problematyki, gdzie przestępczość zorganizowana jest w stanie wykorzystywać luki w systemach monitoringu i kontroli. Przypadki takie podkreślają potrzebę bardziej zaawansowanych środków w zwalczaniu działalności zorganizowanych grup przestępczych, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Źródła: https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/5056,Zorganizowana-grupa-przestepcza-wyludzajaca-dotacje-unijne-rozbita-5-osob-zatrzy.html

https://crn.pl/aktualnosci/cba-rozbilo-grupe-wyludzajaca-dotacje-unijne/

Scroll to Top