Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Lista ostrzeżeń KNF – warto sprawdzić

Sprawdzenie czy potencjalny partner nie ma już czegoś „za skórą” to podstawowe czynności przed nawiązaniem współpracy. Do stałych elementów weryfikacji warto wprowadzić sprawdzanie czy dany podmiot gospodarczy lub powiązane z nim osoby lub spółki nie figurują w bazach danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Lista ostrzeżeń publicznych KNF [LINK]

Regularnie aktualizowana lista służy informowaniu opinii publicznej o zagrożeniach związanych z nieprawidłowościami na rynku finansowym. Na czarną listę KNF trafiają zarówno firmy jak i osoby fizyczne. Aby sprawdzić, czy dana firma znajduje się na liście ostrzeżeń KNF wystarczy wejść na oficjalną listę Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne, wcisnąć jednocześnie na klawiaturze crtl + f i wpisać nazwę firmy. Aktualnie na liście znajduję się ponad 200 podmiotów zarejestrowanych w Polsce.

Obecność na liście KNF nie delegalizuje działania podmiotu gospodarczego. Najczęstszym powodem wpisania na listę jest prowadzenie działalności bez koncesji w obszarze kontrolowanym przez KNF lub narażanie klientów na ryzyko finansowe. Dla przykładu Amber Gold już w 2009 wpisano na listę posądzając o „wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążenia ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF”.

Celem publikacji jest informowanie konsumentów o ryzyku związanym ze współpracą z daną firmą. Nie oznacza to jeszcze, czy dana instytucja finansowa działa całkowicie nielegalnie; ostrzeżenie może dotyczyć jedynie pewnego obszaru jej działalności. W każdym przypadku obecność na liście powinna jednak wzbudzić naszą czujność.

Kiedy wpis jest usuwany z czarnej listy KNF?

Podstawą usunięcia wpisu na liście ostrzeżeń publicznych jest:

– prawomocna odmowa wszczęcia postępowania prokuratorskiego,
– umorzenie postępowania karnego,
– wyrok uniewinniający.

W kolejnym wpisie dowiesz się więcej o informacjach, które można pozyskać z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Scroll to Top