Lista ostrzeżeń KNF – warto sprawdzić

wywiadownia gospodarcza - Verificators

Sprawdzenie czy potencjalny partner nie ma już czegoś „za skórą” to podstawowe czynności przed nawiązaniem współpracy. Do stałych elementów weryfikacji warto wprowadzić sprawdzanie czy dany podmiot gospodarczy lub powiązane z nim osoby lub spółki nie figurują w bazach danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Lista ostrzeżeń publicznych KNF [LINK]

Regularnie aktualizowana lista służy informowaniu opinii publicznej o zagrożeniach związanych z nieprawidłowościami na rynku finansowym. Na czarną listę KNF trafiają zarówno firmy jak i osoby fizyczne. Aby sprawdzić, czy dana firma znajduje się na liście ostrzeżeń KNF wystarczy wejść na oficjalną listę Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne, wcisnąć jednocześnie na klawiaturze crtl + f i wpisać nazwę firmy. Aktualnie na liście znajduję się ponad 200 podmiotów zarejestrowanych w Polsce.

Obecność na liście KNF nie delegalizuje działania podmiotu gospodarczego. Najczęstszym powodem wpisania na listę jest prowadzenie działalności bez koncesji w obszarze kontrolowanym przez KNF lub narażanie klientów na ryzyko finansowe. Dla przykładu Amber Gold już w 2009 wpisano na listę posądzając o „wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążenia ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF”.

Celem publikacji jest informowanie konsumentów o ryzyku związanym ze współpracą z daną firmą. Nie oznacza to jeszcze, czy dana instytucja finansowa działa całkowicie nielegalnie; ostrzeżenie może dotyczyć jedynie pewnego obszaru jej działalności. W każdym przypadku obecność na liście powinna jednak wzbudzić naszą czujność.

Kiedy wpis jest usuwany z czarnej listy KNF?

Podstawą usunięcia wpisu na liście ostrzeżeń publicznych jest:

– prawomocna odmowa wszczęcia postępowania prokuratorskiego,
– umorzenie postępowania karnego,
– wyrok uniewinniający.

W kolejnym wpisie dowiesz się więcej o informacjach, które można pozyskać z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Wywiadownia gospodarcza - Verificators - kontakt

- 26 sierpnia 2020 - Darmowa wywiadownia gospodarcza