uokik

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Kontynuując sprawdzanie podmiotu gospodarczego docieramy do kolejnego etapu – weryfikacja w bazie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz wyroków ich dotyczących.

Wyszukiwarki:

Decyzje Prezesa UOKiK – https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf
Wyroki dotyczące decyzji Prezesa UOKiK – https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/wyroki.nsf

Do kompetencji Prezesa UOKiK należy kształtowanie polityki antymonopolowej i polityki ochrony konsumentów oraz opiniowanie projektów pomocy publicznej.

Rok 2020 jak do tej pory obfitował w zaangażowanie i aktywność UOKiK. Tylko w pierwszej połowie tego roku regulator nałożył na przedsiębiorców 56 kar pieniężnych – łącznie 142,8 mln zł. Większość kar wynika z naruszeń praw konsumenckich, a w dużej dysproporcji klasyfikują się m.in. kary za wykorzystanie niedozwolonych wzorców umów i praktyki ograniczające konkurencję. Prognozy eksperckie na dalsze działania nie przewidują zwalniania tempa kontroli, a wręcz przeciwnie, jeszcze większe pobudzenie.

W lipcu br. Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, zapowiadał wzmocnienie działań na rzecz ochrony konkurencji w ramach odbudowania tego obszaru działania organizacji. Celem jest pilnowanie zdrowych relacji między firmami i eliminowanie z rynku nieuczciwych przedsiębiorców.

O ile rekordziści sankcyjni to zwykle przypadki głośne i medialne (np. Volksvagen), to jednak warto zwrócić również uwagę na te mniejsze przykłady naruszeń, tym bardziej jeśli zamierzamy nawiązać współpracę z jednym z takich podmiotów lub z osobą powiązaną.

Jak dokładnie sprawdzić firmę?

W poszukiwaniu trudno dostępnych danych wraz z ich analizą wparciem może być profesjonalna wywiadownia gospodarcza. Zespół Verificators pomoże Ci pozyskując sprawdzone informacje np. o potencjalnych partnerach biznesowych, inwestycji lub o konkurencji. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu!

Scroll to Top