Pomoc publiczna i dotacje

Skąd oni mieli na to pieniądze?

Zastanawiasz się skąd jakieś przedsiębiorstwo miało fundusze na inwestycję, realizację projektu lub rozwój, a może jak przetrwali kryzys? A sprawdzałeś(aś) już z jakich dotacji skorzystali?

Z pomocą przychodzi m. in. System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP)

Baza SUDOP zawiera informacje o:

– wdrażanych w Polsce środkach pomocowych,
– pomocy udzielonej w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych,
– wszelkiej pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej danemu beneficjentowi.

W systemie można wyszukać odpowiednio: środki pomocowe, beneficjentów wybranych środków pomocowych oraz pomoc otrzymaną przez konkretnego beneficjenta.

Sprawdzając konkretnego beneficjenta wystarczy podać NIP oraz określić okres czasu, kiedy miało nastąpić udzielenie pomocy. W wynikach podana będzie podstawa prawna według której udzielono pomocy, jej przeznaczenie, źródło oraz formę, a przede jej wszystkim wartość.

Jeśli interesuje Cię czy ktoś skorzystał z dotacji UE możesz to sprawdzić w wyszukiwarce Mapy dotacji UE. Z tą bazą danych ustalisz tytuł projektu, na który udzielono dotacji, jego wartość, kwotę dofinansowania – Mapa Dotacji UE

W poszukiwaniu trudno dostępnych danych wraz z analizą można zgłosić się do profesjonalnej wywiadowni gospodarczej.

Zespół Verificators pomoże Ci pozyskując sprawdzone informacje np. o potencjalnych partnerach biznesowych, inwestycji lub o konkurencji. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu!

Scroll to Top